Opvoedvragen en zorgen

Met vragen en zorgen over opvoeden, opgroeien en de ontwikkeling van je kind kun je terecht bij de jeugdgezondheidszorg, de school, de huisarts of Wegwijs+.

Informatie en advies

  • De jeugdgezondheidszorg van de GGDexterne-link-icoon  is er voor al je vragen over het opgroeien, de gezondheid en opvoeding van kinderen van 0 tot 18 jaar. Vanaf de geboorte onderzoekt de GGD je kind geregeld. De GGD kan je kind ook doorverwijzen voor verder onderzoek
  • Is je kind jonger dan 4 jaar. Dan stel je je vragen bij het consultatiebureau
  • Gaat je kind naar school? Maak een afspraak met de juffrouw of meester, de intern begeleider of direct met de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige van de school
  • Je kunt met je zorgen ook terecht bij je huisarts. De huisarts kan als dat nodig is verwijzen naar jeugdhulp of jeugdzorg
  • Ook bij Wegwijs+ kun je je laten informeren en adviseren. Zo nodig biedt Wegwijs+ ook ondersteuning. Ook kan Wegwijs+ doorverwijzen als jeugdhulp of jeugdzorg nodig is
  • Heb je vooral vragen? Kijk eens bij Ouders van Nuexterne-link-icoon  of J/Mexterne-link-icoon

Begeleiding en ondersteuning

Kijk bij het regionaal trainingscentrumexterne-link-icoon voor trainingen, spel- en praatgroepen en lotgenotencontact over allerlei onderwerpen. Van ontspanningstrainingen voor kinderen, cursussen voor gescheiden ouders tot weer weerbaarheidstrainingen en groepsbijeenkomsten voor kinderen met ADHD. Soms kun je je direct opgeven; soms heb je een verwijzing nodig  van school of Wegwijs+. Alle cursussen zijn gratis.

Hulp nodig?

Neem contact op met één van de OCO's. Je kunt bij een OCO gratis terecht. Een OCO ondersteunt alleen joúw belang. Los van de gemeente of wie dan ook. Een OCO kan ook helpen bij het vinden van begeleiding en ondersteuning. Kijk bij onafhankelijke cliëntondersteuningexterne-link-icoon voor contactgegevens en meer informatie.