Nederlandse taal leren

Hier vind je hulp bij het spreken, lezen en schrijven in de Nederlandse taal.

Taalhuis

Bij het Taalhuis kun je onder meer terecht voor:   

  • Spreektaalgroep. De Nederlandse taal leren spreken
  • Cursus Klik en tik. Stap voor stap leren typen, websites bezoeken, omgaan met social media en e-mailen
  • Digisterker. Cursus waarin je leert om via de computer zaken te doen met de overheid. Zoals je belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen en het invullen van formulieren

Taalcoach

  • Een taalcoach kan je helpen om de Nederlandse taal te leren
  • Een taalcoach is een vrijwilliger met wie je een paar uur per week samen bent
  • Meer informatie vind je op Welzijn Vught

Taalklas

  • Extra begeleiding voor kinderen uit groep 3 tot en met 8 op het gebied van de Nederlandse taal
  • Vooral voor kinderen van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders
  •  Aanmelden gaat via de school