Jeugdhulp en jeugdzorg

Jeugdhulp is maatwerk. Voor een verwijzing naar jeugdhulp kun je terecht bij de huisarts of Wegwijs+. Ook de school of het consultatiebureau kan je kind doorverwijzen.

Mogelijkheden

  • Hulp bij je thuis. Dit heet ook wel ambulante jeugdhulp Het is tijdelijke hulp bij de opvoeding van de kinderen
  • Inzet van de jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg). Als je kind te maken krijgt met een psychische aandoening of klachten
  • Zorg voor jeugd met een beperking. Voor  kinderen met bijvoorbeeld een (licht) verstandelijke beperking, een zintuiglijke beperking (zoals blind, slechtziend of doof), een lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel), een chronische ziekte, een psychiatrische aandoening of een taalontwikkelingsstoornis
  • JeugdzorgPlusexterne-link-icoon. Een intensieve vorm van jeugd- en opvoedhulp als je kind ernstige gedragsproblemen heeft en het niet lukt hem of haar te behandelen
  • Pleegzorgexterne-link-icoon. Dit is zorg buiten het gezin. Je kind gaat dan tijdelijk in een ander gezin wonen
  • Residentiële jeugdhulp. Hulp waarbij kinderen en jongeren (tijdelijk) dag en nacht ergens anders verblijven. Dat kan zijn in gesloten, besloten of open leefgroepen. Ook zijn er leefgroepen waarbij jongeren door de week in de groep wonen en bijvoorbeeld in het weekend thuis zijn

Kijk ook bij Jeugdhulp Noord-Brabantexterne-link-icoon

Hulp nodig bij de verwijzing?

Neem contact op met één van de OCO's. Je kunt bij een OCO gratis terecht. Een OCO ondersteunt alleen joúw belang. Los van de gemeente of wie dan ook. Een OCO kan ook helpen bij het vinden van de juiste weg in jeugdhulp. Kijk bij onafhankelijke cliëntondersteuningexterne-link-icoon voor contactgegevens en meer informatie.