Collectieve zorgverzekering (Gemeentepolis)

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Gebruikt u veel medicijnen? Hebt u een bril of moet u regelmatig behandelingen ondergaan, omdat u astma, hartklachten, een andere chronische ziekte of handicap hebt? U kunt via de gemeente Vught een collectieve zorgverzekering afsluiten. De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering en u ontvangt een vergoeding voor o.a. Fysiotherapie, brillen/lenzen, tandartskosten en de eigen bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of langdurige zorg (Wlz)

U kunt het antwoord op veelgestelde vragen vinden op de website van Gezond Verzekerd. Hebt u vragen over de vergoeding van zorg? Bel dan met de Zorgverzekeraar. 

Direct aanmelden? Dat kan via Gezond Verzekerd

Voorwaarden verzekering

Basis- en aanvullende verzekering

De collectieve zorgverzekering van de gemeente Vught bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Bij deze verzekering hebt u de keuze om het eigen risico wel of niet te verzekeren. U kunt kiezen uit drie aanvullende verzekeringen.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Vught
  • Kinderen tot 18 jaar verzekert u gratis mee
  • U sluit de verzekering af bij CZ of VGZ of u bent al verzekerd bij deze verzekeraars
  • U hebt geen betalingsachterstand
  • De gemeente Vught betaalt mee aan de premie
  • Uw inkomen is lager dan 130% van het wettelijk minimumloon. Kijk op Gezond Verzekerd of dit voor u geldt.
Uw vermogen mag niet hoger zijn dan onderstaande bedragen  
Huishouden Vermogensgrens
Gezamenlijke huishouding € 12.590,-
Alleenstaande ouder € 12.590,-
Alleenstaande €   6.295,-

 

Aanmelden

Is uw inkomen lager dan het voor u geldende maximum? En is uw vermogen niet hoger dan de vermogensgrens? Dan kunt u zich via Gezond Verzekerd aanmelden voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente Vught.

Een verzekeraar kiezen

  • Ga naar de website van Gezond Verzekerd
  • Selecteer de gemeente Vught en vul uw gegevens in
  • Vul in bij welke zorgverzekeraar u nu verzekerd bent en met welk pakket
  • Vergelijk het aanbod met het aanbod van de gemeentelijke collectieve verzekering via CZ en VGZ of vul de keuzehulp in

Let op: de maandpremie van uw huidige verzekeraar kan lager zijn dan die van de collectieve verzekering. Maar, de collectieve verzekering vergoedt heel veel behandelingen, zorg, medicijnen en hulpmiddelen. Met andere woorden: als u chronisch ziek of gehandicapt bent en daarom veel zorgkosten hebt, houdt u mogelijk toch meer geld over.

 

Spreekuur


VGZ biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van een digitaal spreekuur. VGZ is bereikbaar via tel. 0900 7799771

Zorgverzekeraar CZ  is bereikbaar via tel: 088 555 7777 of klantenservice@cz.nl. Het Klant Contact Centrum is van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 19.00 bereikbaar