Kwijtschelding belasting

Hebt u een laag inkomen en kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan vraagt u bij de gemeente kwijtschelding aan van de riool- en afvalstoffenheffing en/of onroerendezaakbelasting. Wij beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Daarbij kijken wij naar uw inkomen, vermogen en bepaalde uitgaven. Wilt u ook kwijtschelding aanvragen voor de zuiverings- en watersysteemheffing dan kunt u hiervoor terecht bij uw waterschap. Welk waterschap dit is, ziet u op de jaarafrekening van Brabant Water.

Meer informatie over kwijtschelding belastingen vindt u op de website van gemeente Vught

Aanvragen met DigiD