Er is hulp

Er is hulp om je zorg draaglijk(er) te maken. Deze hulp wordt door verschillende instanties aangeboden. Die vind je op deze pagina. Dit zijn organisaties die géén winst willen maken, of het zijn organisaties met wie we samenwerken.
Neem voor (het aanvragen van) hulp contact op met een mantelzorgconsulent: bel of stuur een mail naar wegwijs@vught.nl. De consulent geeft meer informatie over de mogelijkheden en helpt je verder.

Vervangende zorg (respijtzorg)

Mantelzorg kan intensief zijn. Bij vervangende zorg, of respijtzorg, neemt iemand anders tijdelijk de taken van de mantelzorger over. Door af en toe vrij te zijn kun je beter balans houden en de zorg voor een ander langer volhouden. Dat kan onder meer via Vughterstede of Vught voor elkaar. Je kunt hiervoor contact opnemen met een mantelzorgconsulent: 073 65 80 750 of stuur een mail naar wegwijs@vught.nl.

Dagbesteding

Dagbesteding kan helpen om invulling te geven aan de dag van degene die mantelzorg ontvangt. Ook kan het de mantelzorger ontlasten. Dagbesteding kan voor enkele dagdelen per week worden ingezet. Daarvoor is een indicatie Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) nodig. Je kunt hiervoor contact opnemen met een mantelzorgconsulent: 073 65 80 750 of stuur een mail naar wegwijs@vught.nl.

Logeeropvang

Als mantelzorger ben je soms toe aan rust. Logeeropvang is tijdelijke opvang voor mensen met een ziekte, beperking of psychische problemen. Hulpverleners nemen dan een tijdje de zorg over. In Vught zijn er logeeradressen bij Stg. Vughterstede. Voor logeeropvang heb je een indicatie Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) nodig. Je kunt hiervoor contact opnemen met een mantelzorgconsulent: 073 65 80 750 of stuur een mail naar wegwijs@vught.nl.

Huishoudelijke hulp

Ben je als mantelzorger overbelast? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor huishoudelijke hulp. Deze hulp komt vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het aantal uren is afhankelijk van hoe de situatie thuis is. Je betaalt hiervoor 19 euro per maand. Je kunt hiervoor contact opnemen met een mantelzorgconsulent: 073 65 80 750 of stuur een mail naar wegwijs@vught.nl.

Zorgoppas

Heb je een kind dat extra zorg nodig heeft? Dan kun je niet zomaar aan je buurmeisje vragen op te passen. Als gemeente werken we samen met Zorgoppasexterne-link-icoon. Via deze organisatie kun je een ervaren oppas regelen. Speciaal voor kinderen met bijvoorbeeld gedragsproblemen, autisme, een ontwikkelingsachterstand of een fysieke of zintuigelijke beperking.

Mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaarexterne-link-icoon helpt mantelzorgers bij het uitzoeken en regelen van zaken op het gebied van zorg, wonen, werk, welzijn en financiën. Dit is een landelijke organisatie, maar er werken ook mantelzorgmakelaars in onze regio.

Een mantelzorgmakelaar wordt alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel dat precies is, verschilt per zorgverzekeraar. Neem hiervoor contact op met je verzekeraar.

Zorgpas

Als mantelzorger wil je dat de zorg doorgaat, ook als jou iets overkomt. Diegene die mantelzorg ontvangt is soms kwetsbaar, heeft niet altijd een groot netwerk en de omgeving is misschien niet op de hoogte van de situatie. Zowel voor de mantelzorger als de persoon die zorg ontvangt, is het belangrijk dat er iemand gebeld kan worden in geval van nood. Daarvoor is de zorgpas.

Er zijn twee zorgpassen. Eén voor de mantelzorger en één voor de persoon die mantelzorg ontvangt. Op deze zorgpas staan gegevens van mensen die gebeld kunnen worden bij nood. De pas heeft de grootte van een visitekaartje en is gemakkelijk op te bergen in bijvoorbeeld een portemonnee. Je kunt zelf de namen op de pas schrijven.

Wil je gratis een zorgpas ontvangen? Neem dan contact op met een mantelzorgconsulent: 073 65 80 750 of stuur een mail naar wegwijs@vught.nl.