Bijstand voor ondernemers

Woont u in Vught en bent u ondernemer of ZZP-er? Het kan zijn dat de gemeente u kan helpen met bijstand of krediet.

U kunt elke dinsdag en vrijdag bellen voor een afspraak met Henrie van Haaren (Wegwijs+) via 073 65 80 750

Tijdelijke regeling voor zelfstandigen Tozo 5

Tijdelijke regeling voor zelfstandigen in verband met coronacrisis

Het kabinet heeft een noodpakket opgesteld voor ondernemers die getroffen zijn door de economische gevolgen van het coronavirus (COVID-19). De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd. De nieuwe regeling Tozo 5 geldt van 1 juli tot en met september 2021.

Hebt u Tozo 4 ontvangen, dan komt u niet automatisch in aanmerking voor verlenging op grond van Tozo 5. Hier moet u een nieuwe aanvraag voor indienen.

 • ZZP-ers kunnen ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal
 • De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum
 • Het inkomen van de partner (via huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen) telt mee voor het bepalen van de hoogte van de uitkering
 • Tozo 5 kan niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
 • Uitkering levensonderhoud kunt u aanvragen vanaf de 1e van de voorgaande maand.
 • Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3, Tozo 4 en Tozo 5 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157 euro.

Inhoud van Tozo 5

De tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor wij uw aanvraag sneller kunnen behandelen
 • Wij proberen binnen 4 weken inkomensondersteuning voor levensonderhoud te verstrekken. Er kan met voorschotten worden gewerkt
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling, maximaal ca. € 1.500,- per maand (netto)
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet terugbetaald te worden
 • Het inkomen van de partner (via huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen) telt mee voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Is het gezinsinkomen hoger dan € 1500,- per maand? Dan hebt u geen recht op Tozo 5.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gebruikt dan in het Bbz geldt
 • Voor de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt dat iemand niet in aanmerking komt wanneer er surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen (persoonlijk of zakelijk)

Het kabinet vraagt zelfstandige ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als het echt nodig is!

Voor meer informatie kijkt u op de website van de Rijksoverheid en/of het Coronaloket van de Kamer van Koophandel.

Oriënteren op de toekomst

Ontvangt u als ondernemer vanaf 1 januari 2021 nog Tozo? Dan moet u zich breder gaan oriënteren. Dit kan op verschillende manieren. Doorgaan met ondernemen, een baan in loondienst of een combinatie hiervan. De gemeente kan u daarbij helpen. Door na te denken over uw toekomst, bent u weer sneller financieel onafhankelijk! Vraagt u Tozo 5 aan dan kan het zijn dat we een plan van aanpak bij u opvragen.

Tozo en jaaropgave

Als u en uw partner in 2021 gebruik hebben gemaakt van de Tozo regeling dan ontvangt u beiden een jaaropgave van de gemeente. Meer informatie over de Tozo regeling en de jaaropgave vindt u op de website van de Rijksoverheid. Deze jaaropgave hebt u nodig bij uw belastingaangifte voor 2020.


Bestaande regeling (geen verband met de coronacrisis)

Op basis van de Bbz-uitkering, oftewel Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen kunt u als ondernemer of ZZP'er een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen. Dit kan als u tijdelijk extra geld nodig hebt om uw bedrijf te redden of uw gezin te onderhouden.

In grote lijnen zijn er twee verschillende uitkeringen. Zijn er schulden? Of hebt u een investering nodig? Dan kan een bedrijf krediet krijgen. Daarover hoeft niet in alle gevallen rente betaald te worden. Is er te weinig omzet om van te leven? Dan is een uitkering op bijstandsniveau mogelijk. Daarnaast zijn er allerlei maatwerkoplossingen. Moet het bedrijf beëindigd worden? Soms is schuldhulpverlening dan een mogelijkheid.

Voor wie

Bbz (heeft niets te maken met de tijdelijke regeling voor zelfstandigen)

De Bbz is er voor allerlei soorten ondernemers en situaties. Enkele voorbeelden:

 • U wilt vanuit een uitkering een bedrijf starten
 • U hebt een bedrijf of bent ZZP-er en hebt te weinig inkomen om van te leven. U kunt tijdelijk hulp krijgen met krediet of een bijstandsuitkering
 • U staat op het punt uw bedrijf te beëindigen omdat het niet goed loopt. U kunt inkomensondersteuning krijgen om de zaak af te bouwen
 • U bent geboren vóór 1 januari 1960, hebt een eigen zaak, maar kunt daarvan niet meer in uw levensonderhoud voorzien. Bijvoorbeeld doordat uw gezondheid slechter is geworden of omdat uw zaak niet meer loopt omdat uw producten tegenwoordig vooral bij webwinkels worden verkocht. U kunt, afhankelijk van uw persoonlijke situatie ondersteuning krijgen

Voor de Bbz-regeling van de gemeente Vught maakt het niet uit of u een eenmanszaak hebt, een VOF, of dat uw activiteiten hebt ondergebracht in een BV, CV of maatschap. Wel is een voorwaarde dat u in de gemeente Vught woont.

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier tijdelijke voorziening noodmaatregel Bijstand zelfstandigen (Bbz)

Hebt u Tozo 4 ontvangen, dan komt u niet automatisch in aanmerking voor verlenging op grond van Tozo 5. Hier moet u een nieuwe aanvraag voor indienen. De nieuwe regeling Tozo 5 geldt van 1 juli tot en met september 2021.

Bent u een zelfstandige ondernemer dan kunt u ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

De verlengde regeling Tozo 5 kunt u aanvragen via:

Hebt u Tozo 4 ontvangen en wilt u verlenging? Maak dan gebruik van het verkorte aanvraagformulier Tozo 5. Verlenging aanvragen met DigiD

Wilt u een aanvraag doen voor Tozo 5 en u hebt geen Tozo 4 ontvangen? Maak dan gebruik van het aanvraagformulier Tozo 5. Tozo aanvragen met DigiD

Zodra wij het aanvraagformulier hebben ontvangen, nemen wij uw aanvraag in behandeling. Het kan zijn dat wij nog aanvullende gegevens en/of een plan van aanpak nodig hebben. U ontvangt dan een mail. Als wij al uw gegevens hebben, handelen wij uw aanvraag binnen vier weken af

Hebt u nog vragen, neem dan contact met ons op via tel. 073 65 80 750 of wegwijs@vught.nl. Wij registreren uw gegevens en nemen z.s.m. contact met u op.