Beschermd wonen

Bij beschermd wonen krijg je intensieve ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten. Er zijn verschillende vormen van beschermd wonen. Wat de beste vorm is hangt af van de hulp die je nodig hebt.

Intramurale zorg

Dit is zorg thuis als je niet voor jezelf kunt zorgen en (tijdelijk) de regie kwijt bent.

Kenmerken intramurale zorg

 • Je hebt dag en nacht zorg en toezicht
 • Je hebt intensieve begeleiding
 • Je kunt aanvullend dagbesteding hebben

Kleinschalige zorg thuis

Dit is zorg thuis als je:

 • ernstige psychosociale problemen hebt en
 • niet met teveel mensen samen kunt wonen
 • behoefte hebt aan structuur

Kenmerken kleinschalige zorg thuis

 • Je krijgt 10 uur per dag intensieve begeleiding
 • De begeleiding is gericht op vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te leven
 • Zorg is dag en nacht aanwezig
 • Dagbesteding als aanvulling is mogelijk

Zelfstandig thuis wonen met zorg

Dit is zorg thuis als je weliswaar ernstige psychosociale problemen hebt, maar wel - met hulp - zelfstandig kan wonen.

Kenmerken zelfstandig thuis wonen met zorg

 • Je krijgt 8 uur per dag intensieve begeleiding
 • De begeleiding is gericht op vaardiheden om zo zelfstandig mogelijk te leven
 • Zorg is dag en nacht bereikbaar en binnen 4 uur beschikbaar
 • Dagbesteding als aanvulling is mogelijk