Wijkpunt Visio De Vlasborch vertelt

Publicatiedatum: 
27 mrt 2019
Olga Boorsma, Peter Timmers en Bert Schaminee zijn vrijwillige wijkondersteuners van de buurt Zonneheuvel in de omgeving van wijkpunt Visio De Vlasborch. Olga en Peter wonen in de wijk en zijn al wat langer wijkondersteuner. Bert is blind, woont in een aanleunwoning bij Visio De Vlasborch en is beginnend wijkondersteuner.

De wijkondersteuners kunnen niet altijd de vragen van de wijkbewoners beantwoorden of problemen oplossen. Maar zij maken u wel wegwijs in de omgeving en/of verwijzen u door. De wijkondersteuners zien het vooral als hun taak de oren en ogen van de buurt te zijn. Zij worden begeleid door de buurtwerkers van Welzijn Vught.

Bekendheid vergroten

Een van de speerpunten van de wijkondersteuners is om de bekendheid van het wijkpunt te vergroten. Er is nog een kleine afstand tussen het wijkpunt en de wijkbewoners. En dat is logisch, want Visio De Vlasborch is altijd een vrij gesloten organisatie geweest voor buitenstaanders en dat geeft een drempel. Maar door de komst van het wijkpunt is dit beeld aan het veranderen, een positieve ontwikkeling. Iedereen kan meedoen met de activiteiten die wij bieden: Etenstijd, bingo, breiclub, dansmiddag, eten van een warme maaltijd en de beweegtuin. Ook deelname aan ‘De Week van de Gastvrijheid’ heeft bijgedragen aan meer bekendheid van het wijkpunt. Vooral de buurtavond, het happen en stappen en de lezing i.s.m. de wijkondersteuners verliepen heel goed.

Nieuwe activiteiten

De wijkondersteuners willen graag op een vaste dag in het wijkpunt een inloopmoment voor de wijkbewoners organiseren. Een moment om gezellig bij elkaar te komen, onderwerpen te bespreken over wat er speelt in de buurt of om informatie op te doen. Deze activiteit is in ontwikkeling. Als wijkondersteuner vinden zij het belangrijk een steentje bij te dragen om de eenzame wijkbewoner(s) uit hun isolement te halen. In mei openen we in de wijk een speeltuin. Ook de bewoners van Visio De Vlasborch worden hiervoor uitgenodigd om tijdens deze feestelijke gelegenheid elkaar als buurtbewoner te leren kennen.

Win/win situatie

Wij hopen dat we wijkbewoners enthousiast kunnen maken om zich als (incidenteel) vrijwilliger bij Visio De Vlasborch aan te sluiten. Dit initiatief moet vooral vanuit de wijk komen, omdat het wijkpunt nog niet echt speelt bij de veelal oude bewoners van Visio De Vlasborch. Vindt u het leuk om bijvoorbeeld te wandelen/fietsen met de mensen die daar wonen of samen gebruik te maken van de fraai aangelegde beweegtuin, samen een bingo te organiseren of een braderie? Laat ons dit dan weten. Het ‘samen doen’ op deze manier geeft een win/win situatie voor iedereen.

Visio De Vlasborch, Vlasmeersestraat 99, 5261 TB Vught, www.visio.org.