Werkgroep Taalcoach

Publicatiedatum: 
23 jun 2020
De Werkgroep Taalcoach is in 2016 opgericht. De werkgroep bestaat uit vijf taalcoaches van het eerste uur. Zij hebben veel kennis op het gebied van inburgering en begeleiden van de statushouders. Een van de belangrijkste doelstellingen is om de statushouders in Vught taalvaardiger en zelfverzekerder te maken. De werkgroep valt onder de verantwoordelijkheid van Welzijn Vught en wordt door Staycie van Gogh, een van de medewerkers van Welzijn Vught, ondersteund.

‘Het beheersen van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in onze maatschappij’, vertelt Joop Blenkers, voorzitter van de Werkgroep Taalcoach. ‘Een redelijke beheersing van de Nederlandse taal is essentieel. Niet alleen statushouders, maar ook laaggeletterde Nederlanders hebben bij een taalachterstand minder kans op werk en voelen zich daardoor vaker achtergesteld. Ook om problemen in de toekomst van onvoldoende inburgering te voorkomen, is aandacht voor het leren en verbeteren van de Nederlandse taal belangrijk.’

Ondersteuning

Gemiddeld komen de taalcoaches en zijn of haar taalmaatje(s) een keer per week bij elkaar. Niet alleen om te praten, maar ook om het taalmaatje wegwijs te maken in de Vughtse gemeenschap, zoals een bezoek aan de bibliotheek, het Vughts museum in DePetrus of aan andere interessante plekken in Vught. De Werkgroep Taalcoach ondersteunt ruim 20 taalcoaches bij hun werkzaamheden.

Activiteiten en bijeenkomsten

Joop Blenkers: ‘We organiseren elk jaar een aantal activiteiten voor de taalmaatjes en hun coaches, zoals een Sinterklaasfeest en een taalproeverij. Bij deze activiteiten maken de maatjes en coaches kennis met elkaars culturen en (eet)gewoonten. Daarnaast houden we jaarlijks bijeenkomsten voor taalcoaches om hen bij te praten over actuele ontwikkelingen op het gebied van taalcoaching en inburgering. Maar ook om van elkaar te leren over de goede en andere manieren en het delen van ideeën die bij het taalcoachen kunnen worden gebruikt. Daarnaast inventariseren we signalen van taalcoaches over situaties die hun taalmaatjes belemmeren bij het leren en verbeteren van de Nederlandse taal. Denk hierbij aan het regelen van zaken als energie, water en tv/internet bij verhuizing en het aanvragen van zorg- en huurtoeslag. Deze signalen geven we door aan de verantwoordelijke instanties of we verwijzen de taalmaatjes door naar bijvoorbeeld het inloopspreekuur van Vincentius Vught.’


Joop Blenkers: ‘Als taalcoach ben je primair voor het verbeteren van de taalvaardigheid van je maatje. Je moet oppassen dat je niet de verantwoordelijkheid voor zijn of haar leven overneemt. Ik zie mijn werk als taalcoach als een middel om hun inburgering tot een succes te maken. Daar doe ik het ook voor.’