Wanneer ben ik een mantelzorger

Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind of een ouder wordende gezonde partner. Mantelzorg is veel meer.

Een mantelzorger zorgt langdurig en intensief voor een naaste. Soms wel 24 uur per dag. Een mantelzorger verricht af en toe verpleegkundige handelingen, maar is geen beroepsmatige zorgverlener. Een mantelzorger geeft zorg omdat zij/hij een persoonlijke band heeft met degene voor wie hij/zij zorgt. En als mantelzorger kun je niet zomaar stoppen met mantelzorgen.