Is Vught een gastvrij en toegankelijk dorp?

Publicatiedatum: 
26 sep 2018
Elise Adriaanse is geboren en getogen in Vught. Ze is getrouwd en heeft twee volwassen kinderen die net als haar man brandweervrijwilliger zijn in Vught. In 1983 kreeg Elise een motorongeluk waarbij zij een dwarslaesie opliep. Elise is onder andere voorzitter van de werkgroep Toegankelijk Vught. Deze werkgroep signaleert knel- en aandachtspunten op het gebied van toegankelijkheid in de openbare ruimte en maakt dit bespreekbaar bij de gemeente Vught.

Ervaring met de gemeentelijke organisatie

“Na mijn revalidatie werkte ik van 1987 tot en met 2001 op de afdeling Personeelszaken van de gemeente Vught. In de periode 2006 tot en met 2010 zat ik in de gemeenteraad. Ik leerde op deze manier de gemeentelijke organisatie goed kennen. Eerst als medewerker, later als raadslid. Nu werk ik als ZZP’er als reintegratiecoach. Behalve dat ben ik ook typecoach bij De Typetuin en help ik kinderen van groep 6-7-8 van de basisscholen bij het behalen van hun typediploma.”

Vrijwilligerswerk in de zorg, natuur, muziek en Sinterklaas

In haar vrije tijd verveelt Elise zich niet. “Als vrijwilliger ben ik ruim 25 jaar actief als contactpersoon binnen de Dwarslaesie Organisatie Nederland. Sinds juni 2018 ben ik gecertificeerd ervaringsdeskundige coach en cliëntondersteuner, ook voor de patiëntenvereniging van geamputeerden ‘Korter maar Krachtig’. Ik doe dit samen met het Centrum Chronisch Ziek en Werk. Na mijn ongeluk in 1983 heb ik om praktische redenen een aantal zaken moeten afbreken waaronder mijn lerarenopleiding Biologie/Huishoudkunde en het spelen van accordeon, wat ik al vanaf mijn 10de deed. Maar de interesse in de natuur en muziek bleef. Ik vond het dan ook geweldig om in 2016 als coördinator gevraagd te worden bij de weidevogelbescherming in de Vughtse Gement. Met ongeveer veertig vrijwilligers doen we ons uiterste best om het sterk terug lopend aantal weidevogels te helpen overleven tijdens en na het broedseizoen. Toen in Cromvoirt tien jaar geleden het Smartlappenkoor Onbekrommert werd opgericht, hebben ze mij gevraagd om de muzikale ondersteuning te verzorgen. Het was weer even wennen, maar het is erg leuk. Naast dit alles wordt dit mijn derde jaar als secretaris van de Stichting Sinterklaas Vught én ben ik getrouwd met de enige echte Sint.”

Voorzitter van Toegankelijk Vught

In 1988 werd er, zoals in heel veel gemeentes, een platform opgericht voor ouderen en mensen met een beperking. Elise werd gevraagd om hier aan deel te nemen. Elise: “Dat was het begin van een jarenlange samenwerking. Bij de invoering van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) werd dit platform opgesplitst in een Adviesraad sociaal domein en de werkgroep Toegankelijk Vught. Van deze werkgroep mag ik de voorzitter/kartrekker zijn en ik voel het als een grote uitdaging om hierover mee te denken en te adviseren. Ik weet uit eigen ervaring hoe lastig het kan zijn als je door je omgeving nog meer beperkt wordt, dan je vanuit je eigen situatie al bent. Het voelt goed om een positieve bijdrage te leveren aan vooral de bewustwording en verbetering van de toegankelijkheid op breed gebied. Vroeg of laat krijgt iedereen hier tenslotte toch mee te maken.”

Hoe ervaar jij de toegankelijkheid in Vught?

“Ik merk dat er steeds meer aandacht is en komt voor toegankelijkheid, zeker nu het VN verdrag in 2016 is goedgekeurd en ingevoerd. Tot nu toe waren we vaak afhankelijk van de goede wil, maar nu zijn gemeentes gewoon verplicht om toegankelijkheid breed op de agenda te zetten en te houden. En daar ben ik blij mee! De gemeente Vught is er serieus mee bezig en maakt momenteel plannen over de aanpak. Dat is ook de reden dat ik een facebookpagina geopend heb voor Toegankelijk Vught waarin iedereen de ontwikkelingen kan volgen. We nodigen iedereen uit om met ons mee te denken en goede voorbeelden en initiatieven daar te laten zien”

Hoe kan de toegankelijkheid in de gemeente Vught verbeterd worden?

“We zijn samen verantwoordelijk voor het verbeteren van de toegankelijkheid. Dit geldt voor de gemeente, de ondernemers maar ook voor de bewoners zelf. Als gemeente Vught moet je het goede voorbeeld geven. Gemeente Vught doet al heel veel aan toegankelijkheid. Maar ik wil toch een kritische noot plaatsen. Bijvoorbeeld de ontvangst- en informatiebalie in de hal van het gemeentekantoor. Deze is niet gastvrij of toegankelijk. Maar ook bij het verlenen van vestigingsvergunningen en evenementenvergunningen wordt er te weinig rekening gehouden met de toegankelijkheid. Denk hierbij aan het verplicht toegankelijk maken van het sanitair bij nieuwe horecaondernemers of voorwaarden meegeven bij evenementen zodat publiek met speciale wensen ook welkom is. Even overleggen met onze werkgroep kan een hoop bijdragen aan het verbeteren van toegankelijkheid voor iedereen.”

Bewustzijn is het halve werk

“Aan ondernemers wil ik vragen: Kijk eens met een kritische blik naar uw eigen onderneming. Hoe zou u geholpen willen worden? Het zijn vaak kleine aanpassingen die de toegankelijkheid verbeteren. Bijvoorbeeld een extra handvat bij een hoge drempel zodat het mogelijk is om je op te trekken, een extra plankje of drempelhulp voor wielen zodat het makkelijker is om binnen te komen. En niet te vergeten TOEgankelijkheid heeft ook te maken met UITgankelijkheid. Als je binnen bent, bijvoorbeeld in een restaurant of winkel, kan iemand er dan ook weer goed en gemakkelijk uit? Hoe gastvrij zijn we dan in de horeca? Toegankelijk sanitair is in Vught nog steeds erg ver te zoeken. Jammer genoeg is er in ons hele centrum geen enkele horecaondernemer die zijn of haar sanitair rolstoelvriendelijk heeft verbouwd. Helaas horen we nog altijd opmerkingen als: ‘Wie gaat dat betalen?’ of ‘U kunt toch bij De Petrus naar toilet, of bij de Speeldoos, of bij Huize Elisabeth, of bij de gemeente?’ Ik hoop dat er steeds meer inwoners van zich laten horen, zodat meer ondernemers zich bewust worden van de situatie en verbeteringen gaan aanbrengen. Uiteindelijk krijgt iedereen er ooit mee te maken.”

Iedereen kan iets doen

“Bewoners kunnen toegankelijkheid verbeteren door goed om zich heen te kijken. Wordt bewust van uw omgeving én de mensen die daarin wonen. Omdat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis woont, kunnen buurten vergrijzen. Dit betekent een toename aan bewoners die extra aandacht nodig hebben. Ik zou graag zien dat er meer ‘sociale controle’ komt. Ook door het verrichten van kleine handelingen, helpt u al mee. Heel veel mensen zijn bijvoorbeeld afhankelijk van geleidelijnen. Ligt er een bij u in de buurt? Veeg deze een keer schoon. Houd de lijnen vrij en zet fietsen en kliko’s neer op de plek waar ze horen. Meld slechte trottoirs en kapotte straatverlichting bij de meldlijn zodat deze gerepareerd kunnen worden. Laat uw hond uit op de daarvoor bestemde plekken. En mocht het fout gaan, ruim dan alstublieft de hondendrollen op. Een kleine moeite. Nog een andere tip: Houd uw eigen stoep een beetje schoon en veeg bladeren en troep een keer weg. Zo voorkomt u eventuele glijpartijen. Kortom: houd rekening met elkaar. Samen maken we de gemeente Vught toegankelijk voor iedereen! “