Vroegsignalering van schulden

Publicatiedatum: 
30 apr 2021
Veel mensen vinden het moeilijk om zelf geldproblemen op te lossen. Welke rekeningen betaal ik wel en welke (nog) niet? Er is vaak sprake van schaamte en men durft geen hulp te vragen. Zo kan het heel lang duren voordat betalingsachterstanden geregeld zijn. Ondertussen lopen de schulden verder op. Dat is jammer, want hoe vroeger u erbij bent, hoe gemakkelijker het is om tot een (betalings)regeling te komen.

Wat is vroegsignalering?

Met vroegsignalering wil de gemeente voorkomen dat inwoners schulden krijgen die moeilijk op te lossen zijn. Maar ook voorkomen dat er een incassobureau of een deurwaarder op iemand afgestuurd wordt. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de vasten-lasten-partners (woningbouwcoöperatie, Brabant Water, zorgverzekeraars en de energieleveranciers) om ervoor te zorgen dat u altijd hulp aangeboden krijgt als er een betalingsachterstand is. De vaste-lasten-partners nemen eerst zelf contact op met hun klanten om een betalingsregeling te treffen. Als dat niet lukt, dan geeft de vaste-lasten-partner aan de gemeente door dat iemand een of meerdere keren niet heeft betaald.

Gratis hulpaanbod

Op tijd hulp accepteren betekent dat u voorkomt dat een enkele betalingsachterstand niet oploopt tot een enorme schuld. Wegwijs+ helpt mensen die geldzorgen of financiële problemen hebben. Als de gemeente van de vaste-lasten-partner heeft doorgekregen dat u een of meerdere keren niet hebt betaald, neemt Wegwijs+ contact met u op. Per telefoon, via een brief of met een huisbezoek. In een vrijblijvend gesprek kijken zij samen met u welke hulp u nodig hebt om de betalingsachterstanden weg te werken. Er is geen verplichting. U bepaalt zelf of u de aangeboden hulp wilt. De hulp kost niets, het kan u alleen maar iets opleveren. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Betalingsachterstand?

Natuurlijk willen we met vroegsignalering betalingsachterstand voorkomen. Maar zijn er al schulden? Dan is een schuldregeling via de gemeente ook mogelijk. Wegwijs+ kan ook ondersteunen met budgetcoaching en budgetbeheer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wegwijs+ via tel. 073 65 80 750 of via wegwijs@vught.nl. Meer informatie vindt u ook op de website van Wegwijs+

Vroegsignalering is vanaf 1 januari 2021 in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geregeld.