Vroegsignalering

We willen voorkomen dat inwoners schulden krijgen die moeilijk op te lossen zijn. Maar ook voorkomen dat er een incassobureau of een deurwaarder op iemand afgestuurd wordt. Daarom zijn er afspraken gemaakt met de vasten-lasten-partners (woningbouwcoöperatie, Brabant Water, zorgverzekeraars en de energieleveranciers) om ervoor te zorgen dat iedereen hulp aangeboden krijgt als er een betalingsachterstand is.

Hoe werkt het?

  • De vaste-lasten-partners nemen eerst zelf contact op met hun klanten om een betalingsregeling te treffen
  • Komt er geen regeling tot stand, dan geeft de vaste-lasten-partner dit door aan de gemeente
  • Wegwijs+ neemt¬†contact met u op. Per telefoon, via een brief of met een huisbezoek
  • In een vrijblijvend gesprek wordt gekeken welke hulp u nodig hebt om de betalingsachterstanden weg te werken

Vroegsignalering is vanaf 1 januari 2021 in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geregeld