Vrijwillige wijk- en dorpsondersteuners Vught en Cromvoirt

Publicatiedatum: 
20 nov 2018
Wijk- en dorpsondersteuners hebben veel contact met buurtbewoners, jong en oud. Zij inventariseren behoeften en brengen vraag en aanbod samen. Daarnaast brengen zij de buurtbewoners, indien nodig, in contact met de gemeente en andersom. Ze gaan de straat op om te kijken naar het onderhoud van de voorzieningen en toetsen de toegankelijkheid. Alles met een doel: zorgen dat het wonen en leven in de buurt fijn is.

In Vught en Cromvoirt zijn vrijwillige wijk- en dorpsondersteuners actief. Zij werken in de buurten De Vughtse Hoeven, De Baarzen, Vijverhof en Zonneheuvel, in Vught-Noord in de buurten Heunpark, Molenvenseweg en in Cromvoirt. Wilt u een wijk- en dorpsondersteuner bereiken, neem dan contact op via het algemene nummer 073 72 00 922 of via wijkondersteunersvught@gmail.com.

Ondersteuning en hulp

Alle vrijwillige wijk- en dorpsondersteuners krijgen ondersteuning en hulp. Zij werken nauw samen met het team ondersteuners en Welzijn Vught. Welzijn Vught organiseert regelmatig een training, zoals ‘Hoe organiseer je activiteiten?’ en ‘Hoe maak je daarvoor een draaiboek?’.

Mooie voorbeelden

In 2018 hebben de wijk- en dorpsondersteuners op diverse manieren contact gelegd met buurtbewoners. Zo zijn er activiteiten georganiseerd tijdens burendag, was er een bloemenkraam in Turfveld, een lente lunch met buurtvereniging Vijverhof en een opfleurmiddag in Zonneheuvel. Daarnaast werden er in meerdere wijken wijkschouwen georganiseerd in nauwe samenwerking met o.a. Woonwijze en de gemeente, waren er buurtwandelingen en huisbezoeken. Ook is het Zorgteam Heunpark opgericht.

Aanmelden

Hebt u interesse om als vrijwillige wijk- en dorpsondersteuner aan de slag te gaan? En wilt u weten of dit iets voor u is? Neem dan contact op met Welzijn Vught, Frank Mulkens f.mulkens@welzijnvught.nl of via tel. 06 21 10 16 98. Frank nodigt u dan uit voor een kennismakingsgesprek.


HOE GAAN WIJK- EN DORPSONDERSTEUNERS OM MET HET THEMA TOEGANKELIJKHEID

Margreet van Mensvoort is werkzaam als vrijwillige wijk- en dorpsondersteuner in Cromvoirt. Zij krijgt regelmatig te maken met het thema toegankelijkheid. Zij vertelt haar ervaringen.

Bewoners voelen zich veilig

“De meeste bewoners, die ik spreek, geven aan dat zij zich veilig voelen in Cromvoirt. Mensen letten op elkaar en zijn zorgzaam. Heeft iemand hulp nodig? Dan wordt hierom gevraagd en vaak gegeven.”

Goede bereikbaarheid

“Cromvoirt is goed bereikbaar. Overdag rijden er, van maandag tot en met vrijdag, twee buurtbussen en op zaterdag rijdt buurtbus 207 (Vught via Cromvoirt naar ‘s-Hertogenbosch). Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de Seniorenbus, de regiotaxi en de Valyss. Van mensen hoor ik dat ze elkaar ook vaak weten te vinden, voor een ritje naar een andere bestemming. En dat is mooi!”

Toegankelijke openbare ruimtes

“Onze school, de supermarkt en The Battle Axe zijn goed bereikbaar. De school is nieuw en voor mensen met een beperking goed toegankelijk. Behalve de bovenverdieping dan. Er is geen lift aanwezig. The Battle Axe wordt binnenkort gerenoveerd. Dit betekent een verbetering van de toegankelijkheid, zowel beneden als boven. De toiletten e.d. worden aangepast aan de eisen van deze tijd. Cromvoirt heeft daarnaast op- en afritten bij de stoepen voor mindervaliden en geleidelijnen voor slechtzienden en blinden.”

Onveilige verkeerssituatie

“Een aantal jaren geleden is besloten om de bomen in de straten te laten staan. Een begrijpelijke keuze, want de bomen zijn beeldbepalend en belangrijk voor de fauna. Maar deze keuze heeft ook tot gevolg dat de meeste straten nu geen aparte stoepen en fietsstroken hebben. De bomen en de breedte van de wegen laten dit niet toe. Je kunt wel spreken van een onveilige verkeerssituatie. Voetgangers 'slalommen' tussen de bomen en vooral voor oudere mensen en voor ouders met kinderwagens is dit gevaarlijk. Daarnaast voelen fietsers zich vaak van de weg gedrukt. Dit komt ook omdat het steeds drukker wordt op de doorgaande wegen. Er is veel vracht- en landbouwverkeer. En mensen rijden te hard, ondanks de 30 km/u zone en de verkeersdrempels.

Margreet vraagt aandacht voor de verkeersituatie in Cromvoirt. Haar vragen, opmerkingen en tips zijn doorgegeven aan de werkgroep buitenruimte van het Integraal Dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP) in Cromvoirt.


HOUD REKENING MET ELKAAR

Margarita Vugs is werkzaam als vrijwillige wijk- en dorpsondersteuner in de buurt Vijverhof. “In onze buurt hebben we te maken met veel obstakels op de weg, zowel op de stoepen als in de brandgangen. Denk hierbij aan auto's, kliko's die lang blijven staan, vuilnis en onkruid. Vooral voor ouderen, slechtzienden en kinderen is dit soms lastig. Ik wil dan ook aan de bewoners vragen: Houd rekening met elkaar!”