Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) begint vorm te krijgen

Publicatiedatum: 
28 jan 2021
Momenteel bekijken verschillende organisaties samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hoe de regeling TONK er precies uit komt te zien.

Wat we al weten

De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financi├źle problemen dreigen te komen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de woonkosten. De overheid heeft 130 miljoen euro beschikbaar gesteld voor heel Nederland. De TONK-regeling is tijdelijk. De regeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021 en geldt tot en met 30 juni 2021. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand.

Wanneer is er meer bekend?

Begin februari ontvangen alle gemeenten in Nederland informatie over de TONK-regeling. Zo ook de gemeente Vught. Zodra we meer weten over wat de regeling precies inhoudt en met welke richtlijnen we te maken hebben, gaan we stap voor stap alles regelen. Zodra er meer over deze regeling bekend is, hoort u dat van ons.

Meer informatie over de TONK-regeling vindt u op de website van VNG.