Subsidie voor initiatieven die zelfredzaamheid bevorderen

Publicatiedatum: 
17 jul 2017
Hebt u als particulier of kleine organisatie een idee hoe u onderlinge hulp onder mensen kunt versterken? Met name voor kwetsbare mensen met een belemmering van psychische aard? Er is nu een regionale subsidie waar u een beroep op kunt doen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om het opzetten van een zelfhulpgroep. Of activiteiten die ervoor zorgen dat er langdurig contact ontstaat tussen groepen inwoners. Of een training voor ervaringsdeskundigen. De regeling is vrij ruim. Er is dus veel mogelijk.

Regionale subsidie

De regeling geldt voor 2017 en 2018 en 2019. Per jaar is totaal € 80.000, - beschikbaar voor alle deelnemende gemeenten (Meierijstad, Boxtel, Haaren Sint-Michielsgestel, Maasdriel,  ’s-Hertogenbosch en Vught . De gemeente ’s-Hertogenbosch behandelt de aanvragen. Per aanvraag kan ten hoogste  € 10.000,- worden verstrekt.

Aanvragen

Hebt u een initiatief dat past bij de subsidieregeling “Bevordering Zelfregie en
Ervaringsdeskundigheid”? U vindt het digitale aanvraagformulier voor deze subsidie op de website van de gemeente 's-Hertogenbosch.