Sociaal Café Vught op woensdag 31 oktober

Publicatiedatum: 
26 okt 2018
Iedere dag weer de eindjes aan elkaar moeten knopen. Amper het hoofd boven water kunnen houden. Ook in Vught leven mensen in armoede. De gemeente Vught en Woonwijze nodigen tijdens het Sociaal Café gasten uit met een visie. Sprekers die vanuit hun hart vertellen hoe zij omgaan met armoede en wat zij kunnen betekenen voor deze gezinnen in Vught.

Het Sociaal Café Vught is de gelegenheid om elkaar en Vught op informele wijze beter te leren kennen. Om contacten te leggen én elkaar te versterken.Wij dagen u uit om samen met ons ervoor te zorgen dat alle mensen in Vught bestaanszekerheid krijgen. Komt u ook? Meldt u zich dan aan via sociaalcafe@vught.nl.

Locatie

Maurick College, Titus Brandsmalaan 1 in Vught.

Programma

18.30 - 19.00 uur Inloop en ontvangst van genodigden
19.00 - 19.15 uur Welkom door wethouder Heijboer en Charlotte Beukeboom, directeur-bestuurder Woonwijze
19.15 - 20.00 uur Inleiding door Ralf Embrechts, oprichter van de Quiet Community en medewerker van de Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM)
20.00 - 20.15 uur Pauze
20.15 - 20.45 uur Deelsessie 1
20.50 - 21.20 uur Deelsessie 2
21.20 - 21.30 uur Afsluiting door wethouder Heijboer en Charlotte Beukeboom
21.30 - 22.30 uur Netwerken onder het genot van een drankje

Spreker

Ralf Embrechts zet zich in voor mensen die tussen wal en schip vallen in hun zoektocht naar de juiste zorg, hulp en (fi nanciële) ondersteuning. Met zijn onorthodoxe aanpak brengt Ralf mensen en organisaties in beweging. “De kloof tussen arm en rijk in Nederland wordt alleen maar groter. Dit zou in ons rijke land niet moeten kunnen.” In oktober 2013 verscheen de eerste Quiet 500. Doel was om veel lawaai te maken voor stille armoede in Nederland. Vanuit die oproep hebben enkele miljonairs uit de Quote 500 het initiatief genomen om overal in het land Quiet Community ’s op te richten. Quiet Community ’s zijn een nieuwe vorm van solidariteit tussen mensen die het goed hebben en het goed kunnen gebruiken. Bewustwording, verzachten en empowerment, daarom draait het bij de Quiet.

Deelsessie

  • Gerti Velter, projectleider Goede Gieren gemeente Eindhoven

Eindhoven heeft, onder het motto “Goede Gieren” een pilot uitgevoerd. Kern: we kijken op een andere manier naar de hele situatie van degene met de schulden en zoeken naar, eventueel onorthodoxe, oplossingen. Een andere aanpak, met resultaat. Gerti Velter gaat in op de ervaringen in Eindhoven.

  • Marion de Koning, oprichtster van de Stichting MariTon.

Stichting MariTon helpt gezinnen met een minimum inkomen, die net buiten de voedselbank vallen. Marion werkt met hart en ziel voor mensen die het fi nancieel niet gemakkelijk hebben. Met haar ruilhoek op facebook brengt ze mensen en vraag en aanbod van spullen met elkaar in contact. En zorgt zo voor wekelijkse voedselpakketten, warme winterjassen, pakketten met kerst, sint en nog veel meer. Een heel bijzondere inzet en verhaal, een prachtig voorbeeld van inzet van mens tot mens!

  • Ellen Huinink, coördinator Kinderen en Armoede

Bij het woord armoede hebben we allemaal ons eigen beeld. Hoe ontstaan die beelden en welke invloed hebben zij op ons gedrag, op onze mening, op onze hulpverlening? Ellen is coördinator kinderarmoede in Vught en neemt u mee in de wereld van Framing, een overtuigingstechniek in de communicatie, waardoor u erachter komt hoe u aan die beelden over armoede komt. Het doel van deze deelsessie is om uiteindelijk het stigma weg te nemen en echt te gaan communiceren over (kinder)armoede.

  • Ervaringsdeskundigen 

In de deelsessie met de ervaringsdeskundigen hoort u hoe het is om met weinig geld rond te moeten komen. Zij vertellen u hoe zij in deze situatie zijn beland en wat dat voor hen (heeft) betekend. Zij gaan met elkaar en met u in gesprek over alle verleidingen en uitdagingen die er op hen af komen en hoe moeilijk het is om keuzes te maken. U wordt aan het denken gezet over de consumptiemaatschappij waarin wij leven. En, over wat uw eigen rol hierin is.