Sneller passend vervoer voor verwarde personen

Publicatiedatum: 
25 apr 2017
Per half april 2017 rijdt er een psycholance in gemeenten in de Meierij. Hiermee krijgen verwarde personen sneller passende zorg en het juiste vervoer. Gemeenten, politie, regionale ambulancevoorziening (RAV) en Reinier van Arkel (RvA) maakten hiervoor afspraken met BAS Ambulanceservice. Ook scherpten zij hun werkwijze bij verwarde personen aan. De gemeente Oss en haar regiogemeenten sluiten graag aan op de afspraken in de Meierijgemeenten. Dat gaat de komende tijd gebeuren.

Juiste vervoer naar de juiste plek

Wanneer iemand met verward gedrag overlast veroorzaakt, is de politie vaak als eerste ter plaatse. Zij zorgen dan voor vervoer naar de Eerste Hulp, het politiebureau of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Voor de personen is dit vervoer vaak traumatiserend. De politie neemt hen te vaak geboeid mee. Ook belanden ze in de cel terwijl dit niet nodig is.
Vanaf nu zorgt de regionale ambulancevoorziening voor het vervoer van verwarde personen met een medische indicatie. Het gaat dan om gevallen waarbij er bijvoorbeeld sprake is van een levensbedreigende situatie. In alle andere gevallen vervoert een psycholance de verwarde persoon naar de juiste plek.

BAS Ambulanceservice

Bas Ambulanceservice is een gecertificeerde ambulanceorganisatie gespecialiseerd in nationaal en internationaal vervoer. BAS werkt nu al in opdracht van alarmcentrales en ambulancediensten. De psycholance is een aangepast voertuig met ambulanceverpleegkundigen en/of psychiatrisch verpleegkundigen. BAS zit in Halsteren. Dat is ongeveer 1 à 1,5 uur rijden naar de Meierijgemeenten. Bij die gevallen waar snel vervoer belangrijk is, verzorgt de regionale ambulance (RAV) het vervoer. BAS bekijkt nadrukkelijk of het mogelijk is in de toekomst een vestiging in onze regio op te zetten.