Signalenkaart

Op scholen en verenigingen zitten kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Kinderen die waarschijnlijk recht hebben op financiële ondersteuning. Om signalen van geldzorgen te herkennen en bespreekbaar te maken heeft de gemeente de signalenkaart armoede geïntroduceerd.

Signalenkaart Armoede

 • Hulpmiddel om armoede te herkennen en op een respectvolle manier bespreekbaar te maken
 • Bedoeld voor iedereen die met kinderen in aanraking komt, zoals de gemeente Vught, scholen, verenigingen, consultatiebureau, woningcoöperatie, bibliotheek en huisarts
 • Zorgvuldige aandacht voor de leefwereld van mensen die in armoede leven
 • Hulpmiddel om gezinnen in contact te brengen met de juiste instantie
 • Voor meer informatie of wilt u gebruik maken van de signalenkaart, neem dan contact op met Ellen Huinink via e-mail mail@ellendoet.nl 

Meer informatie

Wegwijs+

 • Helpt u met vragen over geldzaken, maar ook met zorg- en ondersteuningsvragen
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wegwijs+ via 073 65 80 750 of e-mail wegwijs@vught.nl

Stichting Leergeld

 • Draagt bij aan de kosten voor school (ouderbijdrage, schoolreisjes, schoolmateriaal e.d.)
 • Treedt op als intermediair voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur
 • Vergoedt de zwemlessen t/m diploma C
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Blomjous via 06 54 38 78 03 of e-mail stichtingleergeld.vught@gmail.com

Jeugdfonds Sport en Cultuur

 • Betaalt de contributie en materialen om te kunnen sporten of deel te kunnen nemen aan cultuureducatie
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carmen Nijssen via 06 15 64 27 32 of e-mail shertogenbosch@jeugdfondssportencultuur.nl

Vincentius Vereniging

 • Een vrijwilliger van de werkgroep Hulpverlening bekijkt uw aanvraag
 • In noodsituaties kan directe financiële of materiële hulp verleend worden van mens tot mens zonder ingewikkelde procedures
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rutger Jans via e-mail hulpverlening@vincentiusvught.nl

Omarmen

 • Lotgenotencontact: zij omarmen mensen met weinig geld, hebben oog voor hen en bieden een luisterend oor
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Kolmans van Welzijn Vught via 073 65 65 350 of e-mail info@welzijnvught.nl

Sam& voor alle kinderen

 • Samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp
 • Overzicht van minimavoorzieningen voor gezinnen met een laag inkomen
 • Voor meer informatie kijk op de website van Sam& voor alle kinderen