Samen met andere kinderen sporten

Wil uw kind graag sporten? En gaat dit niet vanwege de kosten? U kunt een beroep doen op een bijdrage vanuit het jeugdsportfonds. Dit maakt het voor alle kinderen mogelijk om lid te worden van een sportclub en samen met anderen lekker te bewegen.

De mogelijkheden

  • Vanuit het jeugdsportfonds wordt de contributie van een sportclub voor u betaald. Zoals de voetbalclub, de schaats- of atletiekvereniging
  • Ook zwemsport wordt vergoed, maar wel in verenigingsverband
  • Naast het Jeugdsportfonds bestaat ook het Jeugdcultuurfonds

Hoe het werkt

  • U kunt als ouder of verzorger een aanvraag niet zelf indienen. Dit wordt gedaan door een tussenpersoon. Dat is bijvoorbeeld een leerkracht, de directeur of intern begeleider van de school of een medewerker van WegWijs+, Stichting Leergeld of Bureau Jeugdzorg
  • Weet u niet via wie u ondersteuning van het Jeugdsportfonds kunt aanvragen? Of hebt u andere vragen? Neem contact op met de consulent Jeugdsportfonds 's-Hertogenbosch en Vught:

shertogenbosch@jeugdsportfonds.nl
jeugdsportfonds.nl/fonds/s-hertogenbosch

Voor wie

  • Het jeugdsportfonds is er voor kinderen die in de gemeente Vught of 's-Hertogenbosch wonen
  • Het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar
  • U hebt als ouder/verzorger geen of weinig inkomen