Regiotaxi

Regiotaxi ’s-Hertogenbosch is er voor iedereen die geen gebruik kan maken van het reguliere openbaar vervoer

Informatie

1 juli 2020

Met ingang van 1 juli zijn er nieuwe protocollen van kracht voor het regiotaxivervoer. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er geldt geen maximale bezetting in de voertuig
 • Scootmobielen kunnen weer mee in het vervoer
 • Chauffeurs dragen een chirurgisch mondkap
 • Reizigers dragen een niet-medisch mondkapje

24 juni 2020

Met goedkeuring van het ministerie/RIVM heeft Regiotaxi besloten om de maatregel ‘alleen noodzakelijke ritten’ per direct te schrappen.

09 juni 2020

In een regiotaxi personenauto mogen 2 reizigers plaatsnemen, in een bus maximaal 4. Het gebruik van mondkapje is verplicht.

pdf Stroomschema maatregelen op hoofdlijnen (PDF, 201.61 KB) pdf Protocol zorgvervoer (PDF, 1.13 MB)

 

25 maart 2020

Regiotaxi tijdelijk vangnet voor openbaar vervoer

Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft met de vijf regio’s in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen Wmo-tarief kunnen reizen. Dat is gelijk aan het Brabantse bustarief. Het komt er op neer dat het tarief van € 2,25 (tijdelijk) komt te vervallen. Reizigers betalen dus of het Wmo-tarief van € 0,75 per zone, of het hoge tarief van € 4,80 per zone.

Maatregel voor heel Brabant

Deze maatregel geldt vooralsnog tot 1 juni. De maatregel geldt ook in de regio’s Regiotaxi Noordoost-Brabant, Regiotaxi ’s-Hertogenbosch, Regiovervoer Midden-Brabant en de regio Taxbus Zuidoost-Brabant (daar is start op maandag 30 maart). Kijk hier voor de contactgegevens van het regiovervoer in jouw regio op Bravo.

Waarom deze maatregel?

Vanwege het coronavirus rijden sinds 19 maart de vervoerders Arriva en Hermes volgens een aangepaste dienstregeling in Brabant. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven. Maatregelen vanwege de corona-crisis leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet met ‘lucht’ rondgereden en blijft een basisvoorziening aan ov beschikbaar om Brabant bereikbaar te houden. Mocht blijken dat er zich op bepaalde plekken onverhoopt problemen voordoen doordat bijvoorbeeld buurtbusverenigingen niet meer rijden, heeft de provincie de vervoerders gevraagd daar een inspanning te doen om er flexibel op in te spelen. Dat wordt nu gedaan door de samenwerking met de regiotaxi’s.


18 maart 2020

Tijdelijke maatregelen in verband met het Corona virus

In de uitvoering van het regiotaxivervoer volgt Regiotaxi 's-Hertogenbosch de richtlijnen van het RIVM.

 

Maatregelen om besmetting in de regiotaxi zoveel mogelijk te voorkomen:

 • Regiotaxi probeert u zoveel mogelijk te laten reizen met een taxibus waarbij de reizigers minimaal 1,5 meter van elkaar zitten
 • Indien u wordt opgehaald door een personenauto dan bent u de enige reiziger in het voertuig en dient u rechts achterin plaats te nemen
 • Chauffeurs van de Regiotaxi 's-Hertogenbosch schudden geen handen bij aanvang van de rit

Verzoek aan reizigers

Hebt u klachten van verkoudheid, hoesten of koorts, reis dan niet met Regiotaxi 's-Hertogenbosch. Reizigers die gebruik maken van Regiotaxi 's-Hertogenbosch worden verzocht om de volgende preventieve maatregelen in acht te nemen:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg
 • Betaal niet contant maar met een betaalpas in de taxi

Bestaande regeling

 • Als u door uw beperking niet kunt reizen met het openbaar vervoer, of met de seniorenbus dan is de regiotaxi een mogelijkheid
 • De Regiotaxi is een aanvulling op het openbaar vervoer. Iedereen kan er gebruik van maken
 • Met een Wmo-pas betaalt u minder voor de regiotaxi
 • Als u voor een Wmo-pas in aanmerking wilt komen neem dan contact op met Wegwijs+ op tel. 073 65 80 750. Wegwijs+ bekijkt of u in aanmerking komt voor een Wmo-pas
 • Meer informatie over de regiotaxi en tarieven vindt u op de sociale kaart