Regeling Meedoen

Met de regeling Meedoen krijgt u een extraatje om bijvoorbeeld een keer naar de schouwburg te gaan. Een cursus te volgen, lid te worden van een sportclub, naar de kapper of een dag naar een pretpark te gaan. U bepaalt zelf wat voor u op dat moment belangrijk is.

Hoe het werkt

  • Met de regeling 'Meedoen' vergoedt de gemeente (een deel van) de kosten om mee te doen aan activiteiten in de samenleving
  • Belangrijk hierbij is dat u kunt meedoen. En dat kan van alles zijn. U bepaalt dit zelf
  • De regeling geldt voor inwoners van de gemeente Vught met een minimuminkomen. 
  • Voor kinderen tot 18 jaar doen de ouders de aanvraag
  • U kunt geen vergoeding aanvragen voor donaties of sponsoring. Of het lidmaatschap van een vakbond of huurdersvereniging. Dat geldt ook voor kosten die al vergoed zijn via een andere regeling of voorziening 
  • U kunt een aanvraag voor een bijdrage uit de Regeling Meedoen indienen tot 1 april van het jaar volgend op het jaar waarin u de activiteit hebt gedaan. U kunt voor activiteiten die u in 2021 onderneemt, tot 1 april 2022 een bijdrage aanvragen
  • De bijdrage is maximaal € 158,- per persoon per jaar. Alles boven dit bedrag betaalt u zelf

Om uw recht op een Bijdrageregeling Meedoen te beoordelen, hebben wij juiste en volledige gegevens nodig. Wij controleren uw gegevens ook bij andere instanties, zoals de Belastingdienst.

Aan het eind van elk jaar voeren wij een steekproef uit. Wij onderzoeken dan of het geld terecht is uitbetaald. Wij kunnen dus achteraf gegevens bij u opvragen.

Voor wie?

  • U woont in de gemeente Vught
  • Uw inkomen is 110% van de voor u geldende bijstandsnorm of lager
  • U hebt geen of weinig vermogen