Organisatie

In Wegwijs+ werken professionals samen op het gebied van werk en inkomen, jeugdzorg, maatschappelijk werk en ondersteuning. U kunt bij Wegwijs+ terecht met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werk, inkomen, opgroeien en opvoeden.

Het team Wegwijs+ neemt besluiten over ondersteuning aan inwoners op het gebied van Wmo, Jeugdzorg of Werk en Inkomen. Bij een melding komt een medewerker van Wegwijs+ meestal op huisbezoek. Daarbij bespreekt de medewerker de situatie met u. U kunt vragen of iemand u bij dit gesprek ondersteunt. Dit kan iemand uit uw eigen netwerk zijn of een cli├źntondersteuner.

U kunt ook als vrijwilliger of professional signalen melden bij Wegwijs+. Dit kunnen signalen zijn op casusniveau, maar ook signalen van trends in Vught of kansen voor verbetering.

Wegwijs+ is een samenwerkingsverband van: