Ondersteuning op het gebied van jeugd

Publicatiedatum: 
1 nov 2018
Als u aan Wegwijs+ denkt, dan is ‘hulp vragen voor de jeugd’ waarschijnlijk niet het eerste waar u aan denkt. Maar daarin zijn we wel gespecialiseerd. Wegwijs+ heeft namelijk een jeugdteam, waar professionele jeugdconsulenten werkzaam zijn, die u en uw kind kunnen helpen.

Bij Wegwijs+ kunt u terecht voor allerlei soorten vragen en problemen. Het kan gaan over vragen over de opvoeding, opvoedproblemen, slaapproblemen, traumatische ervaringen, scheiding van de ouders, concentratieproblemen of problemen op psychosociaal gebied. Dit zijn problemen waarin psychische en maatschappelijke aspecten een belangrijke rol spelen. Zodra u zich aanmeldt bij Wegwijs+, dan kijkt een jeugdconsulent met u mee. Samen met de consulent bekijkt u welke ondersteuning het beste bij uw vraag past.

Voorbeeld uit de praktijk: een puber is maar een puber

Ieder kind, van 0 tot 18 jaar kent fases in zijn/haar ontwikkeling. En dat is normaal. Elke fase van de ontwikkeling van een kind heeft zijn charme én kan een uitdaging zijn voor de ouder(s)/opvoeder. Hoe ga ik hier op een goede en leuke manier mee om? Wat moet ik doen als het niet gaat zoals verwacht en ik me zorgen daarover maak? Neem dan contact op met Wegwijs+. We gaan met u en uw kind in gesprek. We willen namelijk een gezin helpen zodat ze weer op een goede manier verder kunnen. Pubers bijvoorbeeld veranderen en komen samen met ouder(s) terecht in een soort van losmakingsproces. Dat zijn vaak moeilijke processen. Er zijn namelijk verschillende manieren hoe ouder en kind met elkaar omgaan. Een kind wil graag een goed kind zijn. Belangrijk hierbij is dat kind en ouders wederzijdse verwachtingen met elkaar afstemmen. En dat de ouder(s) bewust zijn van hun eigen handelen.

Samenwerking huisartsen en Wegwijs+

Ouder(s)/opvoeder, een jongere of ouders en kinderen samen, komen vaak met hun eerste vraag om ondersteuning bij hun huisarts. Wanneer een huisarts van mening is dat extra ondersteuning nodig is, verwijst de huisarts de ouders en/of kinderen door naar gespecialiseerde jeugdhulp. Maar vaak past een lichte ondersteuning beter, hulp die sneller en dichter bij huis is. Daarom is er in Vught voor alle huisartsen een ondersteuner jeugd werkzaam. Ouders/jongeren kunnen via de huisarts een afspraak met haar maken. Een gesprek vindt plaats in het gemeentekantoor, bij het consultatiebureau of op school. Afhankelijk van het probleem, wordt er gehandeld. Dit zijn vaak korte interventies. We geven praktische handvatten en gebruiken methodieken. Maar het kan ook zijn dat we een kind doorverwijzen naar het regionaal trainingscentrum in Den Bosch. Bij dit centrum geven ze cursussen om weerbaarder te worden zoals de rots & water-training, faalangsttraining om minder last te hebben van faalangst en een training voor kinderen in een scheiding. Ons uitgangspunt is dat onze hulp altijd iets op moet leveren voor een gezin.

Doorverwijzing

Wanneer er toch meer gespecialiseerde hulp nodig is, dan vragen we hulp aan andere instanties. We maken hiervoor met ouder(s) en kind een plan van aanpak. Maar we laten een kind en de ouder(s) nooit in de steek. We kijken mee, volgen het proces en evalueren daar waar nodig.

Schroom niet om hulp te vragen

Hebt u vragen, neem dan contact op via tel. 073 65 80 750.