Nieuwe vrijwillige ouderenadviseurs

Publicatiedatum: 
28 feb 2019
Woensdag 27 februari heeft wethouder Saskia Heijboer tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Raadhuis aan 7 vrijwilligers het certificaat van de training ‘Vrijwillige Ouderenadviseur’ uitgereikt.

18 ouderenadviseurs actief

Wethouder Heijboer benadrukte in haar toespraak dat Vught een dubbel vergrijzende gemeente is en dat het daarom des te belangrijker is dat ouderen zo lang en zo plezierig mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ze sprak haar waardering uit voor de betrokkenheid van de ouderenadviseurs en de bereidheid zich in te gaan zetten om ouderen te informeren, te adviseren, met hen mee te denken over oplossingen. Uitgangspunt blijft de vraag en de wens van degene die bezocht wordt. Wethouder Heijboer gaf verder aan dat voor ouderenadviseurs een belangrijke taak is weggelegd om eenzaamheid of andere problematiek te signaleren. Het feit dat de ouderenadviseurs zelf ook senioren zijn en bovendien vrijwilliger zijn bij Ouderen Samen zorgt voor laagdrempeligheid. Het is gemakkelijker om je verhaal neer te leggen bij iemand die min of meer leeftijdgenoot is dan bij een ‘jong ding’ aldus wethouder Heijboer. Kortom: er is werk aan de winkel voor de in totaal 18 ouderenadviseurs die vanaf nu actief zijn!

Een bijzonderheid is dat bij deze vierde lichting ouderenadviseurs twee vrijwilligers afkomstig zijn uit Helvoirt. Dit opent perspectieven voor de samenwerking met Helvoirt en hiermee kan al vooruitgelopen worden op het feit dat Helvoirt in 2021 bij Vught komt.

Warm ontvangst

Ook Paul Oomen, projectleider van de vrijwillige ouderenadviseurs en lid van het bestuur van Ouderen Samen dat overigens goed vertegenwoordigd was bij de uitreiking, feliciteerde de nieuwe ouderenadviseurs en zei trots op hen te zijn. ‘Ouderen Samen loopt voorop en ik ben blij verrast hoe de nieuwe groep ouderenadviseurs geïntegreerd is in de bestaande groep’, aldus Paul Oomen. Hij dankte wethouder Heijboer voor de warme ontvangst en voor het feit dat de gemeente het werk van de vrijwilligers van Ouderen Samen financieel mogelijk maakt.

Vrijwilligersovereenkomst

Aan het eind van de bijeenkomst hebben alle vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst ontvangen uit handen van voorzitter Anneke van Wijmen, die ze ter plekke hebben getekend. Het samenzijn is afgesloten met een foto op de trappen van het raadhuis. De ouderenadviseurs zijn te herkennen aan de bloemen.

Welzijn Vught

De training is verzorgd door Moniek van Oss, specialist ouderenwerk van Welzijn Vught. Omdat Moniek als inhoudelijk projectondersteuner betrokken is bij de ouderenadviseurs genoemd worden, kan ze maatwerk leveren! De training is dan ook helemaal toegesneden op de Vughtse praktijk.

Meer informatie

Hebt u vragen of interesse in ouderenadvies: neem dan contact op via info@ouderensamen.nl  of via telefoonnummer 073 6565350.
Het huisbezoek en het advies zijn gratis en u beslist zelf hoe u omgaat met het advies.