Mantelzorgondersteuning

Wilt u als mantelzorger uw verhaal kwijt? Hebt u vragen, maar weet u niet goed aan wie u ze moet stellen? Of hebt u hulp of ondersteuning nodig? Dan kunt u terecht bij Wegwijs+. Een medewerker gaat in gesprek met u. Een gesprek waarbij ú centraal staat en waarbij er aandacht is voor hoe het met u gaat.

Kijk ook op de sociale kaart voor tips om u te ontlasten en anderen te ontmoeten

Mantelzorg

Wanneer bent u mantelzorger?

 • U zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevend familielid, vriend of buur
 • U verdient geen geld met dit zorgen
 • U verleent geen zorg vanuit een vrijwilligersorganisatie
 • De zorg kan langdurig (langer dan drie maanden) of intensief (meer dan acht uur per week) zijn. Maar als u voor twee maanden een naaste vier uur per week bijstaat, bent u net zo goed mantelzorger

Ondersteuning

 • Bent u mantelzorger en hebt u behoefte aan informatie en advies, praktische hulp of steun?
 • Neem dan contact op met Wegwijs+ voor een gesprek met een van onze mantelzorgconsulenten voor informatie en advies op maat
 • U neemt contact op met Wegwijs+ via telefoonnummer 073 - 658 07 50 of e-mail: wegwijs@vught.nl

Informatie

Mezzo

 • Mezzo is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit.
 • Hier kunt u terecht voor meer informatie over geldzaken, wet- en regelgeving of steun en advies
 • Kijk op de website van Mezzo, of bel de Mezzo Mantelzorglijn, telefoon: 0900 - 20 20 496 (€ 0,10 p/m).
 • De Mezzo Mantelzorglijn is elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 16.00 uur. Natuurlijk kunt u uw vragen ook stellen per mail: mantelzorglijn@mezzo.nl

Rijksoverheid

 • Ook op Rijksoverheid.nl vindt u veel nuttige informatie
 • U vindt er antwoord op de vraag hoe u als mantelzorger hulp bij de zorg kunt krijgen. Of hoe u mantelzorg en werk beter kunt combineren
 • Maar ook welke regels er gelden voor bijvoorbeeld de bouw van een mantelzorgwoning

Verlichten

Hulp bij het huishouden

 • Bent u mantelzorger? En bent u overbelast of dreigt u dat te worden?
 • Kijk op de sociale kaart voor tips om u te ontlasten van huishoudelijke taken
 • Woont u in de gemeente Vught? Dan kunt u voordelig huishoudelijke hulp inschakelen.
 • Dat kan via de toelage Huishoudelijke hulp voor maximaal 2 uur per week. U betaalt hiervoor € 5,- per uur
 • Neem contact op met Wegwijs+ via 073 - 658 07 50

Adempauze

 • Respijtzorg biedt u de mogelijkheid om als mantelzorger uw zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen
 • Respijtzorg is bedoeld om u te ontlasten, zodat u de zorgtaken beter kunt volhouden
 • Er bestaan verschillende manieren van vervangende zorg:
  - opvang buitenshuis, zoals dagopvang of logeeropvang
  - hulp thuis, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding of persoonlijke zorg
 • Het kan gaan om professionele zorg, maar ook om vrijwilligerszorg
 • Neem contact op met Wegwijs+ voor informatie en advies, via (073) 658 07 50