Leden Adviesraad Sociaal Domein Vught benoemd

Publicatiedatum: 
27 nov 2017
Op vrijdag 24 november heeft Wethouder Saskia Heijboer de benoeming van de nieuwe leden van de Adviesraad Sociaal Domein Vught met een bloemetje omlijst.

Wethouder Heijboer is blij met een brede vertegenwoordiging uit de samenleving. De verwachting is dat er nog meer leden aansluiten, tot maximaal 12 personen. Hopelijk ook jongeren en ervaringsdeskundigen met expertise op het gebied van Jeugdzorg/hulp.

Wat doet de Adviesraad?

De Adviesraad is al sinds 1 januari 2017 operationeelĀ maar sinds 5 oktober 2017 geformaliseerd door het vaststellen van de verordening door de Raad. De Adviesraad is een onafhankelijk orgaan op het brede terrein van het sociaal domein. Zij staat midden in de samenleving om gevraagd en ongevraagd het college en bestuur van de gemeente Vught van advies te voorzien over de beleids- en uitvoeringsontwikkelingen op het gehele sociaal domein.
De Adviesraad is alert op ontwikkelingen, kansen en knelpunten en vormt een brug naar de Vughtse samenleving door het betrekken van bestaande organisaties, groeperingen, (ervarings-) deskundigen, belangenbehartigers, cliƫntorganisaties en inwoners bij de advisering aan het college en de Raad.

Leden gevraagd

De adviesraad sociaal domein zoekt nog leden. Ben je een betrokken inwoner van Vught? Wil je meepraten en meedenken over het beleid met betrekking tot het sociale domein? Ben je ervaringsdeskundige of heb je kennis van een van de terreinen of ten aanzien van bepaalde doelgroepen binnen het sociale domein? Dan kom je in aanmerking voor het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein.
Heb je interesse in deze onbezoldigde maar interessante en uitdagende functie? Dan kun je contact opnemen met info@adviesraadsociaaldomeinvught.nl