Kick off gemeente Vught Koploper Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2020 en 2021

Publicatiedatum: 
8 dec 2020
De gemeente Vught is Koploper Onafhankelijke Cliëntondersteuning voor 2020 en 2021. De gemeente gaat samen met de onafhankelijke cliëntondersteuners, de bijzondere groepen en andere betrokken partijen de onafhankelijke cliëntondersteuning verder ontwikkelen. Op maandag 23 november vond de online kick off plaats.

Demissionair wethouder Heijboer: ’De gemeente Vught is een zorgdorp waar iedereen meetelt. Wij vinden het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk regie kunnen houden over hun eigen leven. Ook als het gaat om allerlei vraagstukken. Daarom hebben wij onafhankelijke cliëntondersteuners die verstand van zaken hebben en écht onafhankelijk zijn. Onafhankelijke cliëntondersteuners maken het verschil in onze gemeente. Tijdens de kick off op maandag 23 november hebben we een begin gemaakt om voor de bijzondere groepen de onafhankelijke cliëntondersteuning toegankelijker te maken. Door het samen te doen, leggen we een stevige basis voor de toekomst. Een basis waarbij onafhankelijke cliëntondersteuning voor iedere Vughtse burger geen uitzondering meer is maar een vanzelfsprekendheid. En dan ben ik dik tevreden.’

Wat is Onafhankelijke Cliëntondersteuning?

De onafhankelijke cliëntondersteuners werken niet bij de gemeente. Zij helpen u gratis met informatie, steun en advies over verschillende onderwerpen uit het dagelijkse leven. Zoals vragen over Wmo, de Jeugdwet, Participatiewet, Wet langdurige Zorg en Zorgverzekeringswet. U kunt een onafhankelijke cliëntondersteuner meenemen naar een gesprek met de gemeente maar ook naar gesprekken bij het wijkteam in uw buurt. Ook mensen die al ondersteuning krijgen of die mantelzorg geven, kunnen gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning.

De toekomst

We willen dat iedereen gebruik kan maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning en dat de ondersteuning nog beter aansluit op de ondersteuningsvragen. Hoe gaan we dat doen? We gaan de komende jaren de onafhankelijke cliëntondersteuning verder ontwikkelen door o.a. de kennis van de onafhankelijke cliëntondersteuners te verdiepen en te verbreden op het gebied van wet- en regelgeving. Daarnaast wordt er gekeken wat elke groep specifiek nodig heeft. Wat hun vragen en behoeften zijn. We focussen in dit project op de volgende groepen: GGZ, auditief en visueel beperkten. Naast deze huidige bijzondere groepen gaan we ons ook meer richten op de jeugd.

Wilt u meedenken? Speciale oproep aan ervaringsdeskundigen

Het verder ontwikkelen van de onafhankelijke cliëntondersteuning kunnen en willen we niet alleen doen. We doen het samen met de onafhankelijke cliëntondersteuners, de bijzondere groepen en andere partijen uit de gemeente Vught en Helvoirt. Maar ook ervaringsdeskundigen willen we hier graag bij betrekken. Zij weten als geen ander wat en op welke wijze er ondersteuning nodig is. Deze burgers zijn met hun eigen rugzak vol ervaring een zeer waardevolle aanvulling op de huidige groep. Wilt u meedenken? Neem dan contact op met Janine Scholten (projectleider vanuit stichting MEE) via j.scholten@meedemeentgroep.nl