Kernteam Bestaanszekerheid

Publicatiedatum: 
1 jul 2021
Kernteam Bestaanszekerheid: ‘Gelijke kansen voor iedereen, op het gebied van bestaanszekerheid en financiële redzaamheid, daar gaan en staan we voor!’

Het is fijn om te zien dat we in de gemeente Vught samenwerken om armoede aan te pakken. Hierdoor worden er stappen gezet om mensen en voorzieningen bij elkaar te brengen. Het Kernteam Bestaanszekerheid is een team van lokale organisaties uit het netwerk die zich inzetten voor armoedebestrijding. Iedere deelnemende partij draagt bij aan het welzijn van mensen die in armoede verkeren of dreigen te komen. Juist door de gezamenlijkheid, kunnen we nog effectiever zijn.

Bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid is de zekerheid die je hebt op o.a. fatsoenlijk onderdak, werk, gezondheidszorg en goed onderwijs voor je kinderen. Helaas is bestaanszekerheid op deze gebieden niet voor iedereen vanzelfsprekend. Door armoede, schulden of andere geldproblemen kunnen sommige mensen niet optimaal participeren in onze gemeente. Zij leiden daardoor een onzeker bestaan.

Gelijke kansen 

Het zou fantastisch zijn als alle burgers uit de gemeente Vught, op het gebied van bestaanszekerheid en financiële redzaamheid, gelijke kansen hebben. Het is daarom van belang dat mensen met en zonder armoede ervaringen elkaar ontmoeten. Ons uitgangspunt is een wederzijdse afhankelijkheid: met elkaar ervoor zorgen dat iedereen zich kan redden, ongeacht iemands achtergrond.

Samenwerken

Het is belangrijk dat mensen met financiële zorgen de juiste ondersteuning krijgen, zodat ze snel geholpen worden en daarna op eigen kracht verder kunnen. Ons uitgangspunt is dat we dit het beste samen kunnen bereiken. We zijn namelijk allemaal onderdeel van de oplossing.

Perspectief

We willen mensen perspectief bieden. Perspectief geeft je een positief beeld over je situatie. En positiviteit leidt tot een betere gezondheid. Het geeft je kracht om verder te gaan, om er iets van te maken.

Dat gunnen we iedereen!

Janine Wildschut – MKB Vught, Yvonne Kolmans – Welzijn Vught, Ellen Huinink – coördinator kinderarmoede


Kernteam Bestaanszekerheid tijdens corona: ‘Er is eigenlijk niets stil komen te liggen. We zijn gewoon doorgegaan!’

Ellen Huinink, coördinator kinderarmoede: ‘In het begin van de coronacrisis schoten we als kernteam in de ‘kramp’. Maar we zijn, ondanks dit begin, snel in actie gekomen. Want wat voor effect heeft corona op mensen met geldproblemen? Komen er meer mensen juist door deze crisis in de financiële problemen? Om met elkaar de vinger aan de pols te houden en signalen te delen, hebben we onze vergaderingen gelijk opgeschroefd naar eens in de 2 weken, i.p.v. 1 keer per maand. We gingen van fysiek naar online. Ook de netwerkbijeenkomst deden we via een livestream. We waren aangenaam verrast: zo kan het dus ook. We kunnen nu niet zo goed netwerken, maar wel onze achterban bereiken. En dat is ontzettend belangrijk. Het enige wat ik persoonlijk echt mis, is het fysieke contact met de mensen. Ontmoetingen en een gesprek kunnen zoveel betekenen voor iemand die veel stress en zorgen heeft door de financiële situatie waarin hij/zij verkeert. We hebben het wel mondjesmaat gedaan. Maar zodra de crisis voorbij is en de maatregelen het toelaten, gaan we ons vol inzetten op ontmoeten!’


MKB Vught: ‘Corona heeft grote invloed gehad op ondernemers in de gemeente Vught. Maar gelukkig gaan we weer de goede kant op.’

Janine Wildschut, MKB Vught: ‘Aan het begin van de coronacrisis had MKB Vught al het gevoel dat dit grote gevolgen zou hebben voor een aantal van onze ondernemers. En dat gevoel was helaas juist. Sommige ondernemers werden al direct getroffen en andere pas na een langere tijd. We hebben in deze periode onze leden zo goed mogelijk geïnformeerd over alle beschikbare regelingen. Mooi om te zien dat aangesloten bedrijven, die hier erg in thuis zijn, ons hebben voorzien van de informatie zodat we deze konden delen. Ook hadden we regelmatig contact met de gemeente Vught. We wilden weten in hoeverre de steunmaatregelen onder de aandacht van de ondernemers gebracht werden. Maar vooral hoe zij verder geholpen konden worden. Fysieke bijeenkomsten waren niet mogelijk, maar gelukkig zijn er weer mogelijkheden. De Ondernemerskamer Vught heeft alweer de eerste fysieke bijeenkomsten georganiseerd. Het is enorm belangrijk om met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te horen waar je tegenaan loopt. Dus ik ben blij dat we elkaar binnenkort weer gaan zien en spreken!’