Individuele inkomenstoeslag

Leeft u al drie jaar of langer van een kleine uitkering of een laag loon? En verwacht u niet dat uw inkomen in de toekomst beter wordt? Dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen. Dit is een extraatje waarmee u spullen kunt kopen, die u van uw uitkering of loon moeilijk kunt betalen.

Voor wie?

U hebt recht op de toeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont in de gemeente Vught
 • U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd
 • U hebt geen of weinig vermogen. Minder dan € 6.295,- als u alleenstaand bent. Of minder dan € 12.590,- als u samenwoont, getrouwd of alleenstaande ouder bent
 • U leeft al drie jaar of langer van een minimuminkomen. En uw inkomen ligt onder 110% van het wettelijk minimumloon
 • U verwacht in de toekomst geen hogere inkomsten
 • U hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag gehad
 • U volgt geen opleiding
 • U hebt in de afgelopen 3 jaar ook geen opleiding gevolgd
 • U vraagt de inkomenstoeslag aan voor het lopende kalenderjaar

Komt u in aanmerking voor de toeslag en blijft uw situatie hetzelfde? U kunt elk jaar opnieuw een individuele inkomenstoeslag krijgen. U kunt geen individuele inkomenstoeslag aanvragen over voorgaande jaren.

Studenten en scholieren hebben geen recht op een individuele inkomenstoeslag.

Hoogte van de toeslag

 • € 602,- voor gehuwden of samenwonenden
 • € 540,- voor een alleenstaande ouder
 • € 423,- voor een alleenstaande

De toeslag is een netto bedrag en wordt jaarlijks aangepast. Deze bedragen gelden voor 2021.

Hoogte van uw inkomen

U hebt recht op toeslag als uw inkomen lager is dan 110% van het minimumloon. In de tabel ziet u tot welk netto inkomen u recht hebt op de individuele toeslag:

Recht op individuele toeslag?  
21 jaar en ouder € 1.689,97