Hulp nodig bij uw geldzaken?

Publicatiedatum: 
29 mei 2019
Ik wil mijn leven weer op orde krijgen. Ik heb geen overzicht meer van mijn financiële situatie. Hoe kan ik beter met mijn geld omgaan? Ik wil niet meer in de problemen komen, hoe voorkom ik dat? Ik wil weer vertrouwen krijgen in mijzelf. Kortom u kunt ondersteuning gebruiken. Wegwijs+ is er om u te helpen. Wij denken en kijken graag met u mee.

Wij gaan met u in gesprek over uw situatie en wat u nodig hebt. Hebt u hulp nodig bij uw geldzaken, dan is budgetbeheer/coaching bij Wegwijs+ eventueel een oplossing. Dit is een tussenstap voor mensen, die zelf tijdelijk de grip op hun financiën kwijt zijn.

U bepaalt wat er gebeurt

Bij budgetbeheer/coaching maken we eerst uw financiële situatie inzichtelijk en overzichtelijk. Daarna kijken we samen welk traject we gaan inzetten. Dit kan coaching zijn. Komt u zelfstandig niet meer uit uw financiële problemen en is het beter voor u om voorlopig de financiën uit handen te geven, dan is budgetbeheer een oplossing. Het kan ook zijn dat u andere hulp nodig hebt of dat uw probleemvraag vrij snel opgelost kan worden. Welke weg we ook inslaan, u bepaalt de richting. Maar samenwerking is daarbij wel heel belangrijk.

Budgetcoaching

Bij coaching bespreken we onderwerpen zoals: Hoe krijg ik meer inkomen? Hoe maak ik verstandige keuzes? Hoe kan ik mijn budget beter en anders gebruiken? Welke regelingen en voorzieningen zijn er? Zijn die ook op mij van toepassing? Hoe vraag ik toeslagen aan? De budgetcoach ondersteunt en begeleidt u hierbij.

Budgetbeheer

Lukt het u voorlopig niet om zelfstandig uit uw financiële problemen te komen, dan kunnen wij budgetbeheer inzetten. De budgetbeheerder neemt uw budget tijdelijk over en beheert uw geldzaken met als doel een stabiele financiële huishouding. Belangrijk bij budgetbeheer is dat u er alles aan doet om uw financiële situatie te verbeteren en dat u na een tijdje weer zelf uw financiën gaat doen. We stellen samen met u een contract op. Hierin staan afspraken en verplichtingen die u en de budgetbeheerder beiden moeten nakomen om het traject positief te kunnen doorlopen. We werken, als dat nodig en mogelijk is, samen met de schuldhulpcoaches van Vincentiusvereniging Vught.

Vertrouwen in uzelf en in de toekomst

Wanneer het traject budgetbeheer stopt, dan bent u zelf weer verantwoordelijk voor uw eigen geldzaken. Dit kan eng zijn. U vraagt uzelf af: Kan ik mijn geldzaken op orde houden? Hoe krijg ik weer vertrouwen in mijzelf en in de toekomst? Hebt u daar hulp bij nodig, dan is budgetcoaching de uitkomst. Coaching is ook mogelijk als u uit de schuldsanering komt. Door begeleiding en ondersteuning, geven we u handvatten zodat u uw vertrouwen in uzelf en in de toekomst terug krijgt.

Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter.

Mensen die hulp zoeken, worden vaak doorverwezen door maatschappelijk werk, de klantmanagers van de participatiewet Wegwijs+, woningbouw, schuldhulpverlening en Vincentiusvereniging Vught. Hebt u vragen, betalingsachterstanden of andere beginnende geldproblemen? Zoek dan preventief hulp bij een maatschappelijk werker of schuldhulpverlening. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter.

Kijk voor meer informatie over budgetbeheer/coaching op de website van Wegwijs+.