Het verhaal van ...Huize Elisabeth

Publicatiedatum: 
23 apr 2019
Net als in Woonzorgcentrum Theresia, wordt er in Huize Elisabeth veel georganiseerd. Zoals de prachtige, maar vooral bijzondere paasviering die wij op zondag 21 april hebben gehad. Misschien lijkt dit in eerste instantie niet bijzonder, maar dat is het toch wel. Ik ga u vertellen waarom.

Mooie en zinvolle huisvieringen

In 2018 hebben we ons als organisatie gebogen over het onderwerp ‘geestelijke verzorging’. Heel belangrijk, voor ieder mens op aard, maar zeker ook voor onze bewoners. Veel levensvraagstukken worden juist op oudere leeftijd belangrijker. Hier willen we als Vughterstede natuurlijk gehoor aan geven. Maar de vraag is hoe. Voor vele jaren konden we rekenen op de diensten van een priester, die op zijn manier het katholieke geloof verkondigde. Dit jaar gaan we starten met vier voorgangers, allemaal theologen, maar niet direct aan één geloof verbonden. Ons doel is dat we voor onze bewoners en cliënten (en familie!) iedere week een mooie zinvolle huisviering mogen organiseren, die wordt voorgegaan door een van onze voorgangers. En op eerste paasdag was de aftrap, zowel op Huize Elisabeth als in Woonzorgcentrum Theresia.

Vroeger…

Wist u trouwens waar Huize Elisabeth haar naam aan heeft te danken? Vele denken dat het huis vernoemd is naar Elisabeth van Thüringen, ook wel bekend als Elisabeth van Hongarije. Een bijzondere dame, die al jong werd uitgehuwelijkt aan Lodewijk de 4e. Haar man overleed al vroeg en Elisabeth bleef zich inzetten voor de armen en zieken. Ze stierf jong, op 24 jarige leeftijd, en sinds die dag vonden er wonderen plaats. Elisabeth is snel heilig verklaard, vier jaar naar haar overlijden. Heel veel zieken- en verpleeghuizen, ook in Nederland, zijn naar haar vernoemd. Het zou passend zijn dat Huize Elisabeth naar haar vernoemd zou zijn, maar dat is niet het geval. Het betreft een andere Elisabeth. Huize Elisabeth is vernoemd naar Elisabeth van der Heijden, geboren in 1825. Er zijn echter wel overeenkomsten met Elisabeth van Thüringen. Ook Elisabeth van der Heijden zette zich namelijk in voor de armen en schonk op een gegeven moment een bedrag van 7800 gulden waardoor het mogelijk was het pension/ziekenhuis te bouwen: Huize Elisabeth. Het pand werd vervolgens betrokken door kloosterzusters in 1900. Elisabeth van der Heijden heeft tot 1891 op het Marktveld gewoond in het pand waar vroeger apotheek Willekens was gevestigd.

… en nu

En nu even terug naar de huidige tijd. Je vraagt je nog wel eens af of er mensen bestaan die zich inzetten voor de armen of zieken. Of er op dit moment nog ‘heiligen’ zijn, die zonder dat er sprake is van een persoonlijk gewin, iets doen voor een ander. En eerlijk gezegd. Ik zie ze dagelijks. Mensen die in de zorg werken, die zich inzetten voor de ouderen binnen Huize Elisabeth, maar ook in andere verzorgings- en verpleeghuizen, ziekenhuizen of bij mensen thuis. Mensen met een hart voor goede zorg.