Fijn en veilig thuis

Publicatiedatum: 
1 nov 2018
“Als we kijken naar onze kinderen dan genieten wij. Ze doen het goed en dat geeft ons veel voldoening.”

Rob en Susanne Sterke zijn de eigenaren van Kinderopvang Onder de Pannen in Vught. Op 1 januari 2018 zijn zij een gezinshuis gestart. Rob en Susanne hebben drie kinderen, een eigen zoon van 13 jaar, een pleegdochter van 9 en een pleegzoon van 6 jaar oud. Rob en Susanne vertellen hun verhaal.

Gezinshuisouder

“In 2011 zijn we pleegouders geworden en sinds 1 januari 2018 hebben we in ons woonhuis een gezinshuis. Omdat we beiden een baan buitenshuis hebben, konden wij als pleegouders onvoldoende zorg bieden. Zorg die onze kinderen wel nodig hebben. Als gezinshuisouder biedt je professionele zorg. Je wordt daarin ondersteund door een behandel coördinator. Samen met de behandel coördinator maken we behandelplannen voor de kinderen. Hierin staan de doelen waar we samen met onze kinderen aan werken.”

Fijn en veilig thuis

Rob en Susanne bieden kinderen die, om wat voor reden dan ook, niet thuis op kunnen groeien een fijn en veilig thuis. Zij zijn een perspectief biedend gezin. Dit betekent dat hun pleegkinderen in principe bij hun blijven tot zij minimaal 18 jaar oud zijn. Daarnaast vinden zij het heel belangrijk dat hun zoon met andere kinderen opgroeit. “We willen hem meegeven dat het goed en belangrijk is om anderen te helpen. Natuurlijk maken de kinderen ook wel eens ruzie met elkaar. Zoals in elk gezin. Maar over het algemeen kan hij het goed met ze vinden én horen ze er voor hem helemaal bij.”

Toekomstperspectief

Pleegouders en gezinshuisouders krijgen te maken met positieve en negatieve ervaringen. Als pleegouder kunt u echt iets betekenen voor een kind. U geeft hem/haar een veilige omgeving en een kans op een betere toekomst. “Als we kijken naar onze kinderen dan genieten wij. Ze doen het goed en dat geeft ons veel voldoening.” Kinderen komen vaak uit moeilijke situaties. Om een kind met een ernstig probleem goed te begeleiden, wordt er veel gevraagd van de pleegouders. Helaas is de problematiek van een kind soms zo heftig dat u hem/haar niet verder kunt helpen. Hoe graag u dit ook zou willen. De plaatsing wordt dan afgebroken.

Voldoende ondersteuning

Rob en Susanne kregen als pleegouders ondersteuning vanuit Stichting Oosterpoort. Voordat zij pleegouder werden, volgden zij bij Oosterpoort Pleegzorg de Staptraining. Nu als gezinshuisouder worden zij ondersteund door Stichting Driestroom. Dit is de organisatie waar zij werken. Daarnaast heeft de gemeente Vught geholpen bij de opstart van het gezinshuis. “We missen geen ondersteuning. Maar soms is het lastig een pleegzorgbegeleider of gezinsvoogd te bereiken. Dit heeft dan te maken met hun werkdagen. Begrijpelijk maar daardoor kun je niet altijd iemand direct spreken over een moeilijke situatie.”

Toekomstvisie

Susanne, 38 jaar oud, wandelt graag met de hond, leest en vindt het gezellig om met vrienden uit eten te gaan. Rob, 43 jaar, gaat graag wielrennen met vrienden. “We zijn allebei geduldig, we denken in oplossingen, zijn duidelijk naar de kinderen toe en veroordelen de ouders van de pleegkinderen niet. We vinden het juist belangrijk dat het contact met deze ouders goed is. We doen daar ons uiterste best voor. Hoe wij onze toekomst zien? We blijven nog lang in Vught wonen en ons gezin is uitgebreid met 1 of 2 kinderen.”