Documenten

In de wet staat wat gemeenten moeten regelen om jongeren (Jeugdwet) en volwassenen (Wet maatschappelijke ondersteuning) te ondersteunen. Om deze wetten in Vught te kunnen uitvoeren stelt het college van Burgemeester en Wethouders beleidsregels en besluiten vast.