De gemeente Vught geselecteerd als Koplopergemeente Cliëntondersteuning voor 2020 en 2021

Publicatiedatum: 
16 apr 2020

Aanmelding traject

In maart heeft de gemeente Vught zich aangemeld voor het traject ‘Koplopergemeente Cliëntondersteuning’. En met succes! De gemeente werd beoordeeld op basis van vijf criteria: het aantonen van een duidelijke visie, het betrekken van bewoners- en cliëntondersteuners bij het beleid, of je een innovatieve aanpak hebt en ook de ambitie hebt om deze aanpak verder te ontwikkelen. En als laatste of je als gemeente aandacht hebt voor specifieke doelgroepen en/of thema’s.

Nu en in de toekomst

In 2018 is de gemeente al begonnen om cliëntondersteuning nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van de inwoners van Vught. De komende jaren wordt dit nog verder uitgebreid en ontwikkeld samen met de bijzondere doelgroepen, zoals GGZ-cliënten en visueel gehandicapten, en burgers.

Donderdag 16 april

Vanmiddag, donderdag 16 april, is het officiële startmoment. Dan worden de gemeente Vught en andere Koplopers online welkom geheten. Wethouder Heijboer en twee beleidsmedewerkers van de gemeente Vught zijn hierbij aanwezig. Alle wethouders van de Koplopergemeenten 2020 en 2021 hebben een video opgenomen. Ook wethouder Heijboer heeft een opname gemaakt, waarin zij aangeeft wat de ambities en speerpunten van het project zijn en wanneer de gemeente tevreden is. En dat is volgens wethouder Heijboer wanneer cliëntondersteuning voor iedere Vughtse burger geen uitzondering meer is maar een vanzelfsprekendheid.

Het Koploperproject is een initiatief van VNG, Ieder(In) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en wordt financieel ondersteund door het ministerie van VWS financieel.