Dagbesteding

Soms is het met wat begeleiding beter mogelijk om zelfstandig te (blijven) wonen. Dit kan via dagbesteding. U hebt dan een gezellige dag in een groep met anderen. U eet tussen de middag samen, doet geheugentraining, een spelletje en krijgt wat beweging.

Ook zonder indicatie zijn er vele vormen van daginvulling. Kijk op de sociale kaart voor de mogelijkheden

Dagbesteding/begeleiding in een groep

  • Woont u als oudere zelfstandig en hebt u lichte zorg nodig? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor Dagbesteding via de Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Dagbesteding betekent dat u in groepsverband professionele zorg krijgt waardoor u zo zelfstandig mogelijk kunt leven en mee kunt doen in de maatschappij
  • Om deel te kunnen nemen hebt u een indicatie nodig. Maak hiervoor een afspraak met Wegwijs+ via tel. 073 65 80 750
  • Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage. Deze wordt berekend door het CAK. U betaalt de eigen bijdrage ook aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK), dus niet aan de gemeente

Persoonlijke begeleiding

Begeleiding is praktische en sociale hulp in het dagelijks leven. Hierdoor bent u beter in staat om zelfstandig te blijven wonen. Voorbeelden van individuele begeleiding zijn:

  • hulp bij de administratie, post en geldzaken
  • woonbegeleiding (hulp om het huishouden te doen)
  • hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen
  • hulp om contact te zoeken met mensen in de omgeving
  • hulp bij persoonlijke verzorging vanwege een niet-medische oorzaak, zoals blind zijn of een verstandelijke beperking

Hebt u hulp nodig bij persoonlijke verzorging, zoals wassen, aankleden en het geven van injecties omdat u ziek bent, een lichamelijke beperking hebt of dementerend bent? Hiervoor kunt u terecht bij de wijkverpleegkundige. U kunt wijkverpleging aanvragen bij de huisarts

Neem voor meer informatie contact op met Wegwijs+ via tel. 073 65 80 750