Cultuur voor kinderen

Speelt uw zoon graag gitaar of is hij een talentvol tekenaar? Wil uw dochter op ballet of kan ze prachtig zingen? Zijn de kosten voor het meedoen aan deze culturele activiteiten een bezwaar? U kunt een beroep doen op het jeugdcultuurfonds.

De mogelijkheden

  • Van dit bedrag kan uw kind lid worden van een toneelclub, dansschool of lessen volgen aan een muziekschool of een andere instelling voor actieve kunstbeoefening 
  • Naast het Jeugdcultuurfonds bestaat ook het Jeugdsportfonds

Hoe het werkt

  • U kunt als ouder of verzorger een aanvraag niet zelf indienen. Dit wordt gedaan door een tussenpersoon. Bijvoorbeeld een leerkracht, de directeur of intern begeleider van de school of een medewerker van WegWijs+, Stichting Leergeld of Bureau Jeugdzorg
  • Weet u niet via wie u ondersteuning van het Jeugdcultuurfonds kunt aanvragen? Of hebt u andere vragen? Neem contact op met de consulent Jeugdcultuurfonds 's-Hertogenbosch en Vught:

shertogenbosch@jeugdcultuurfonds.nl
jeugdcultuurfonds.nl/fonds/vught

Voor wie

  • Het jeugdcultuurfonds is er voor kinderen die in de gemeente Vught of 's-Hertogenbosch wonen
  • Het gaat om kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar
  • U hebt als ouder/verzorger geen of weinig inkomen