Collectieve zorgverzekering

Gebruikt u veel medicijnen of moet u regelmatig behandelingen ondergaan, omdat u astma, hartklachten, een andere chronische ziekte of handicap hebt? Hebt u bovendien een laag inkomen? U kunt via de gemeente Vught een zorgverzekering afsluiten, die veel van uw kosten vergoedt. De gemeente betaalt mee aan deze verzekering.

U kunt het antwoord op veelgestelde vragen vinden op www.gezondverzekerd.nl/veelgestelde-vragen/. Hebt u vragen over de vergoeding van zorg? Bel dan met de Zorgverzekeraar. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Wegwijs+ via 073 65 80 750.

Direct aanmelden? Dat kan via gezondverzekerd.nl

Voorwaarden verzekering

Basis- plus aanvullende verzekering

De verzekering van Vught bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Bij deze verzekering hebt u de keuze om het eigen risico wel of niet te verzekeren.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Vught
 • Kinderen tot 18 jaar verzekert u gratis mee
 • U sluit de verzekering af bij CZ of VGZ of u bent al verzekerd bij deze verzekeraars
 • U hebt geen betalingsachterstand
 • De gemeente Vught betaalt mee aan de premie
 • Uw inkomen is lager dan 130% van het wettelijk minimumloon. Kijk op www.gezondverzekerd.nl of dit voor u geldt.
 • Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen

Huishouden

Vermogensgrens

Gezamenlijke huishouding € 12.450,-
Alleenstaande ouder € 12.450,-
Alleenstaande €   6.225,-

 

Aanmelden

Is uw inkomen lager dan het voor u geldende maximum? En is uw vermogen niet hoger dan de vermogensgrens? Dan kunt u zich via www.gezondverzekerd.nl aanmelden voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente Vught.

Een verzekeraar kiezen

 • Ga naar www.gezondverzekerd.nl
 • Selecteer de gemeente Vught en vul uw gegevens in
 • Vul in bij welke zorgverzekeraar u nu verzekerd bent en met welk pakket
 • Vergelijk het aanbod met het aanbod van de gemeentelijke collectieve verzekering via CZ en VGZ

Let op: de maandpremie van uw huidige verzekeraar kan lager zijn dan die van de collectieve verzekering. Maar, de collectieve verzekering vergoedt heel veel behandelingen, zorg medicijnen en hulpmiddelen. Met andere woorden: als u chronisch ziek of gehandicapt bent en daarom veel zorgkosten hebt, houdt u mogelijk toch meer geld over.

Aanmelden via Wegwijs+

Ook kunt u zich tot 20 december aanmelden via Wegwijs+:

 • Bel met Wegwijs+ 073 65 80 750 voor een aanvraagformulier
 • U ontvangt het formulier en antwoordenvelop per post
 • Vul het formulier in en stuur het terug naar Wegwijs+
 • Doe dat voor het eind van het jaar. U kunt alleen per 1 januari van verzekeraar wisselen