Collectieve zorgverzekering

Gebruikt u veel medicijnen? Of moet u geregeld behandelingen ondergaan? Bijvoorbeeld omdat u astma, hartklachten of een andere beperking hebt? Of omdat u een handicap hebt? Hebt u bovendien een laag inkomen? U kunt via de gemeente Vught een zorgverzekering afsluiten, die veel van uw kosten vergoedt. De gemeente betaalt mee aan deze verzekering.

Vragen? Neem contact op met Wegwijs+ via 073 65 80 750

Direct aanmelden? Dat kan via gezondverzekerd.nl

Over de verzekering

 • U woont in de gemeente Vught
 • Kinderen tot 18 jaar verzekert u gratis mee
 • U sluit de verzekering af bij CZ of VGZ
 • De gemeente Vught betaalt mee aan de premie
 • Uw inkomen is lager dan 130% van het wettelijk minimumloon en uw vermogen komt niet boven de vermogensgrens uit

Basis- plus aanvullende verzekering

De verzekering van Vught bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Bij deze verzekering hebt u de keuze om het eigen risico wel of niet te verzekeren.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de verzekering als inkomen lager is dan 130% van het wettelijk minimumloon en uw vermogen niet boven de vermogensgrens uitkomt.

Wat betekent 130% van het wettelijk minimumloon voor u? Hieronder staan de inkomensgrenzen op leeftijd ingedeeld bij elkaar

Leeftijd Inkomensgrens
22 jaar en ouder € 1.904,59
21 jaar € 1.760,85
20 jaar € 1.447,49
19 jaar € 1.134,21
18 jaar €    977,47


Alle bedragen zijn nettobedragen inclusief vakantiegeld. U hoeft geen rekening te houden met de kostendelersnorm.

Naast de inkomensgrens kent de collectieve zorgverzekering een vermogensgrens. Uw vermogen mag dus niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen.

Huishouden Vermogensgrens
Gezamenlijke huishouding € 12.240,-
Alleenstaande ouder € 12.240,-
Alleenstaande €   6.120,-

Aanmelden

Is uw inkomen lager dan het voor u geldende maximum? En is uw vermogen niet hoger dan de vermogensgrens? Dan kunt u zich via www.gezondverzekerd.nl aanmelden voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente Vught.

Een verzekeraar kiezen

 • Ga naar www.gezondverzekerd.nl
 • Selecteer de gemeente Vught en vul uw gegevens in
 • Vul in bij welke zorgverzekeraar u nu verzekerd bent en met welk pakket
 • Vergelijk het aanbod met het aanbod van de gemeentelijke collectieve verzekering via CZ en VGZ

Let op: de maandpremie van uw huidige verzekeraar kan lager zijn dan die van de collectieve verzekering. Maar, de collectieve verzekering vergoedt heel veel behandelingen, zorg medicijnen en hulpmiddelen. Ofwel: als u chronisch ziek of gehandicapt bent, hebt u mogelijk de hogere maandpremie er snel uit.

Aanmelden via Wegwijs+

Ook kunt u zich tot 20 december aanmelden via Wegwijs+:

 • Bel met Wegwijs+ 073 65 80 750 voor een aanvraagformulier
 • U ontvangt het formulier per post
 • Vul het formulier in en stuur het naar Wegwijs+
 • Doe dat voor het eind van het jaar. U kunt per 1 januari van verzekeraar wisselen