Collectieve zorgverzekering

Gebruikt u veel medicijnen? Of moet u geregeld behandelingen ondergaan? Bijvoorbeeld omdat u astma, hartklachten of een andere beperking hebt? Of omdat u een handicap hebt? Hebt u bovendien een laag inkomen? U kunt via de gemeente Vught een zorgverzekering afsluiten, die veel van uw kosten vergoedt. De gemeente betaalt mee aan deze verzekering.

Vragen? Neem contact op met Wegwijs+ via 073 65 80 750

Direct aanmelden? Dat kan via gezondverzekerd.nl

Voorwaarden verzekering

Basis- plus aanvullende verzekering

De verzekering van Vught bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Bij deze verzekering hebt u de keuze om het eigen risico wel of niet te verzekeren.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Vught
 • Kinderen tot 18 jaar verzekert u gratis mee
 • U sluit de verzekering af bij CZ of VGZ of u bent al verzekerd bij deze verzekeraars
 • U hebt geen betalingsachterstand
 • De gemeente Vught betaalt mee aan de premie
 • Uw inkomen is lager dan 130% van het wettelijk minimumloon. Kijk op www.gezondverzekerd.nl of dit voor u geldt.
 • Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen

Huishouden

Vermogensgrens

Gezamenlijke huishouding € 12.240,-
Alleenstaande ouder € 12.240,-
Alleenstaande €   6.120,-

 

Aanmelden

Is uw inkomen lager dan het voor u geldende maximum? En is uw vermogen niet hoger dan de vermogensgrens? Dan kunt u zich via www.gezondverzekerd.nl aanmelden voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente Vught.

Een verzekeraar kiezen

 • Ga naar www.gezondverzekerd.nl
 • Selecteer de gemeente Vught en vul uw gegevens in
 • Vul in bij welke zorgverzekeraar u nu verzekerd bent en met welk pakket
 • Vergelijk het aanbod met het aanbod van de gemeentelijke collectieve verzekering via CZ en VGZ

Let op: de maandpremie van uw huidige verzekeraar kan lager zijn dan die van de collectieve verzekering. Maar, de collectieve verzekering vergoedt heel veel behandelingen, zorg medicijnen en hulpmiddelen. Ofwel: als u chronisch ziek of gehandicapt bent, hebt u mogelijk de hogere maandpremie er snel uit.

Aanmelden via Wegwijs+

Ook kunt u zich tot 20 december aanmelden via Wegwijs+:

 • Bel met Wegwijs+ 073 65 80 750 voor een aanvraagformulier
 • U ontvangt het formulier per post
 • Vul het formulier in en stuur het naar Wegwijs+
 • Doe dat voor het eind van het jaar. U kunt per 1 januari van verzekeraar wisselen