Campagne 'Kom uit de schuld'

Publicatiedatum: 
29 mei 2019
Op maandag 27 mei lanceerde staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne ‘Kom uit je schuld’. In de campagne staan ambassadeurs centraal die over hun schuldprobleem praten. Hun coming out bleek de eerste stap op weg naar een oplossing. Met hun persoonlijke verhaal laten ze zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – in de financiële problemen kan komen.

Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op.

Zeven ambassadeurs

Zeven mensen met schulden geven de campagne een gezicht. Zij zijn bereid gevonden om over hun schuldprobleem te praten. De “coming out” over hun schuldprobleem bleek de eerste stap op weg naar een oplossing. Hierdoor kwamen in ze contact met de juiste instanties en waren in staat om – soms na een langdurig gevecht – weer op eigen benen te staan.

Lees de verhalen van Tarif Heljanan (47), Cora Faber (58), Elsmainy Jergo (27), Anneke Sweep (40), Dayenne Tempo (35), André Vis (68) en Marc Mulder (54).

Meer informatie op www.komuitjeschuld.nl.