Bijzondere bijstand

Moet u door een bijzondere situatie kosten maken? En worden deze kosten nergens anders vergoed? Kunt u op geen enkele manier de kosten zelf betalen? Informeer of u een beroep kunt doen op bijzondere bijstand.

Neem contact op met Wegwijs+ via tel. 073 65 80 750

Voor wie?

  • U woont in de gemeente Vught.
  • De gemeente kijkt naar uw inkomen en hoeveel vermogen u hebt. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.
  • In principe geldt bijzondere bijstand tot een inkomen van 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Hebt u een hoger inkomen? Dan is de kans kleiner dat u bijzondere bijstand kunt krijgen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer u zelf moet betalen. Naast uw inkomen kijken we ook naar uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, auto, huis).

Voorwaarden

  • De kosten moeten bijzonder zijn. Dat wil zeggen dat het gaat om kosten die niet iedereen maakt. Door uw situatie hebt u die kosten wel. Bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor rechtshulp of voor de kosten van bewindvoering
  • De kosten moeten echt noodzakelijk zijn. Soms vragen wij aan een arts of een andere deskundige of de kosten inderdaad nodig zijn
  • De kosten worden nergens anders vergoed. Als u kosten hebt die uw verzekering vergoedt, krijgt u geen bijzondere bijstand