Bijstand: aanvragen, spelregels en afspraken

Zoeken naar werk

Plichten in de bijstand

Zit u in de bijstand? Dan doet u er alles aan om betaald werk te vinden.

 • Krijgt u passend werk aangeboden? Dan neemt u dat aan
 • U zoekt niet alleen werk in Vught en Cromvoirt. U zoekt ook werk in de regio of nog verder weg
 • U bent bereid te reizen voor het werk. U neemt ook werk met een lange reistijd aan. Tot een maximale reistijd van 3 uur per dag
 • Is verhuizen nodig om werk te krijgen of te behouden? En is dat ook mogelijk? Dan verhuist u voor de baan. U hebt wel een contract  voor ten minste een jaar en verdient zoveel met deze baan dat de bijstandsuitkering niet meer nodig is
 • U helpt de gemeente bij het maken en uitvoeren van het plan van aanpak voor re-integratie
 • U houdt kennis en vaardigheden bij of verbetert die, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk
 • U doet er alles aan om uw baan te behouden of uw kans op werk te vergroten. Bijvoorbeeld door netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op een sollicitatiegesprek of op werk te verschijnen

Sollicitatieplicht

 • In kranten, tijdschriften en op het internet zoekt u actief  naar vacatures en reageert hierop 
 • U raadpleegt vacaturebanken van het UWV WERKbedrijf 
 • U schrijft zich in bij minimaal vijf uitzendbureaus
 • U houdt Wegwijs+  op de hoogte houdt van wat u doet om aan het werk te komen
 • In staat als werkzoekende ingeschreven  bij het UWV WERKbedrijf
 • U bewaart kopieën of andere bewijsstukken van uw sollicitaties

Re-integratieplicht

 • U werkt mee aan een (al dan niet medisch) onderzoek naar uw mogelijkheden voor scholing of werk. U werkt ook mee aan trajecten die u aan werk kunnen helpen
 • Vindt u het moeilijk om werk of vrijwilligerswerk te vinden? De gemeente kan u daarbij ondersteunen. Het doel is dat u actief wordt. Hetzij door betaald werk, hetzij door onbetaald werk. Kijk ook op de sociale kaart voor vrijwilligerswerk

Medewerkingsverplichting

U werkt mee aan alle regels van de Participatiewet. Dit houdt in dat u:

 • Reageert op uitnodigingen van de gemeente, het UWV WERKbedrijf en het re-integratiebedrijf
 • Tijdig afzegt als u echt niet kunt komen. Dat wil zeggen minimaal 24 uur voor de afspraak. U geeft ook aan waarom u niet kunt komen
 • Meewerkt aan een (medisch) onderzoek als u aangeeft dat u:
  • Niet op afspraken kunt komen
  • Ontheven wil worden van de arbeids- en/of re-integratieverplichting
  • Niet kan werken of re-integreren omdat u ziek bent of vanwege andere bijzondere redenen
  • Meewerkt aan een huisbezoek zodat we uw woon-/leefsituatie en uw recht op bijstand kunnen controleren. Dit doen we alleen als we vinden dat daar een goede reden voor is.

Inlichtingenplicht

 • U geeft alle veranderingen in uw persoonlijke, gezins- of financiële situatie direct door
 • U vult het wijzigingsformulier volledig in. U ondertekent het formulier en stuurt het voor de datum terug die op het formulier staat.
 • U werkt mee aan heronderzoek
 • U meldt het direct als u vrijwilligerswerk wilt gaan doen of een opleiding gaat volgen
 • U vraagt toestemming als u op vakantie wilt gaan. Doe dat tenminste vier werken voordat u op vakantie gaat. U mag niet langer op vakantie dan de periode waarvoor u toestemming hebt gekregen

Ziek

Bent u ziek en kunt u daarom bepaalde afspraken (bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek) niet nakomen? U doet het volgende:

 • U neemt tussen 9.00 en 10.00 uur contact op met uw klantmanager bij Wegwijs+ via 073 65 80 750. U geeft door wat u mankeert en wanneer u denkt beter te zijn. Geef aan op welk adres u verblijft en op welk telefoonnummer u bereikbaar bent
 • U neemt tussen 9.00 en 10.00 uur contact op met uw begeleider bij het bedrijf of de organisatie waar u een traject doorloopt (indient van toepassing). Geef door wat er aan de hand is en hoe lang u denkt dat het gaat duren. Geef aan op welk adres u verblijft en op welk telefoonnummer u bereikbaar bent
 • Binnen drie dagen krijgt u controle. Blijf thuis op het adres dat u hebt doorgegeven totdat de controleur is geweest
 • Bent u tijdens uw ziekte even niet thuis? Bijvoorbeeld omdat u naar de dokter gaat? Neem dan tussen 9.00 en 10.00 uur contact op met uw klantmanager bij Wegwijs+ om dit door te geven

Bijzondere omstandigheden

Het kan zijn dat er omstandigheden zijn waardoor u uw afspraak niet kunt nakomen. Bijvoorbeeld een begrafenis in uw directe omgeving. Wat doet u dan?

 • U meldt dit zo snel mogelijk (tussen 9.00 en 10.00 uur) bij uw klantmanager van Wegwijs+. Het telefoonnummer is 073 65 80 750
 • U geeft door wat er aan de hand is en hoe lang u denkt dat het gaat duren
 • U meldt tussen 9.00 en 10.00 uur bij uw bedrijf/organisatie of keuringsarts (als u daar een afspraak mee hebt) dat u verhinderd bent
 • Maak, als dat kan, meteen een nieuwe afspraak

Weer aan de slag

Wanneer u weer aan de slag gaat meldt u dit tussen 9.00 en 10.00 uur aan uw klantmanager bij Wegwijs+. Het telefoonnummer is 073 65 80 750.

Uw situatie verandert

Hoe u leeft verandert

Bent u alleenstaand, of woont u samen? De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw leefsituatie. Als u samenwoont kan uw uitkering lager worden. U krijgt dan te maken met de kostendelersnorm. Soms hebt u zelfs helemaal geen recht meer op een uitkering. Verandert uw leefsituatie? Dan meldt u dat dus meteen.

U doet betaald werk

Klust u zo nu en dan bij? Werkt u af en toe een dagje voor een uitzendbureau? Past u regelmatig op de kinderen van de buurvrouw? En krijgt u daar geld voor? Dan verdient u bij. U meldt al uw inkomsten aan de gemeente.

U hebt geld of waardevolle spullen

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan mogen uw bezittingen niet meer waard zijn dan een bepaald bedrag. Denk hierbij aan spaargeld, aandelen maar ook een auto, sieraden of een huis of grond in het buitenland. Voor het bezit van een eigen woning gelden aparte regels.

Straf bij uitkeringsfraude

U betaalt het geld dat u teveel hebt ontvangen volledig terug. Óok krijgt u een boete. 

Melden

Verandert uw situatie? Geef dit direct door. Ook als u twijfelt. Neem contact op met Wegwijs+ via telefoonnummer 073 65 80 750.

Controle

U neemt een groot risico als u veranderingen in uw situatie niet doorgeeft. Fraude komt namelijk vaak aan het licht. Dat komt doordat uw gegevens van de gemeente, belastingdienst, sociale verzekeringsbank en andere organisaties gekoppeld zijn. De gemeente controleert deze gegevens geregeld.