Activiteiten voor de jeugd in coronatijd

Publicatiedatum: 
2 feb 2021
Op dit moment bepaalt corona voor een groot deel ons leven. Vooral jongeren hebben hier last van. Veel minder sociale contacten, minder structuur omdat scholen dicht zijn en sinds 23 januari een avondklok. We begrijpen dat dit ‘balen’ is. Daarom willen we de Vughtse jeugd helpen om deze moeilijke coronatijd door te komen.

Hoe doen we dat?

De gemeente Vught heeft het jongerenwerk van Welzijn Vught, Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg, Plaza Cultura en MOVE Vught gevraagd om samen te werken aan een gevarieerd activiteitenprogramma. Dat zijn op dit moment vooral activiteiten online en, onder bepaalde voorwaarden, buiten.

Activiteiten voor kwetsbare- en risicojongeren

Voor jongeren die het extra moeilijk hebben, bijvoorbeeld door een lastige thuissituatie of omdat ze zich eenzaam voelen, is dit niet altijd voldoende. Voor hen kan en mag er meer. Daarom gaan we speciaal voor deze jongeren extra activiteiten organiseren, zoals in Elzenburg. Denk bijvoorbeeld aan ontspanning, maar ook aan de mogelijkheid om rustig huiswerk te maken of een korte training om grip te krijgen op sombere gevoelens.

Meer weten of iemand aanmelden?

Voor alle activiteiten geldt. Houd de social media van genoemde organisaties in de gaten en/of kijk op vughtbeweegt.nl. Voor de activiteiten voor kwetsbare jongeren: neem contact op met Welzijn Vught, Angelique Vullings via a.vullings@welzijnvught.nl of 06 27 87 47 95.


Het organiseren van de activiteiten gebeurt in nauw overleg met de gemeente. Vanzelfsprekend houdt men zich daarbij aan de maatregelen als afstand houden, mondkapje enz.