Aanpassingen in regels Wmo

Publicatiedatum: 
18 dec 2017
In de wet staat wat gemeenten moeten regelen om volwassenen (Wet maatschappelijke ondersteuning) te ondersteunen. Om deze wetten in Vught te kunnen uitvoeren stelt de gemeenteraad een verordening en het college van Burgemeester en Wethouders beleidsregels en besluiten vast. 

De verordening Wmo, beleidsregels Wmo en het Besluit nadere regels Wmo zijn voor 2018 wat aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Uitbreiding van de bepalingen over prijs-kwaliteitsverhouding bij levering van voorzieningen door derden
  • Uitbreiding van de bepalingen over de wijze waarop de hoogte van het PGB bepaald wordt
  • Toevoeging van een derde tarief voor beschermd wonen van maximaal € 16.000,- voor ‘beschermd wonen intensief begeleid’
  • Toevoeging van een artikel over extra inzet huishoudelijke hulp 

U vindt de verordening, beleidsregels en besluiten op onze website

Vragen

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met Wegwijs+ op telefoonnummer: 073 65 80 750 of e-mail: wegwijs@vught.nl