Aanbod hulp bij betalingsachterstanden

Publicatiedatum: 
16 sep 2021
Veel mensen vinden het moeilijk om zelf geldproblemen op te lossen. Welke rekeningen betaal ik wel en welke (nog) niet? Er is vaak sprake van schaamte en men durft geen hulp te vragen. Zo kan het heel lang duren voordat betalingsachterstanden geregeld zijn. Ondertussen lopen de schulden verder op. Dat is jammer, want hoe vroeger u erbij bent, hoe gemakkelijker het is om tot een (betalings)regeling te komen.

Afspraken met vasten-lasten-partners

Daarom heeft de gemeente afspraken gemaakt met de vasten-lasten-partners (woningbouwcoöperatie, Brabant Water, zorgverzekeraars en de energieleveranciers) om ervoor te zorgen dat u altijd hulp aangeboden krijgt als er een betalingsachterstand is. Ook wel vroegsignalering genoemd. Met vroegsignalering wil de gemeente voorkomen dat inwoners schulden krijgen die moeilijk op te lossen zijn. Maar ook voorkomen dat er een incassobureau of een deurwaarder op iemand afgestuurd wordt.

Hoe werkt het?

De vaste-lasten-partners nemen eerst zelf contact op met hun klanten om een betalingsregeling te treffen. Als dat niet lukt, dan geeft de vaste-lasten-partner aan de gemeente door dat iemand een of meerdere keren niet heeft betaald. Zodra Wegwijs+ dit seintje heeft ontvangen, neemt iemand van Wegwijs+ contact met u op. Per telefoon, via een brief of met een huisbezoek. In een vrijblijvend gesprek wordt samen gekeken welke hulp u nodig hebt om de betalingsachterstanden weg te werken. Er is geen verplichting. U bepaalt zelf of u de aangeboden hulp wilt. De hulp kost niets, het kan u alleen maar iets opleveren. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Meer weten?

Neem dan contact op met Wegwijs+ via tel. 073 65 80 750 of via wegwijs@vught.nl. Meer informatie vindt u ook op Wegwijs+